Helsingin RKP nimesi uusia eduskuntavaaliehdokkaita

.

Emma Ringbom, 31, on syntynyt ja varttunut Helsingissä ja on aktiivinen meripartiolainen ja diplomi-insinööri. Hän on ollut RKP:n puoluevaltuuston jäsen vuodesta 2021 lähtien ja toimii Helsingin Kansalliskielilautakunnan varajäsenenä. Ringbom on toiminut aktiivisesti myös Teknologföreningenissä, TFiF:ssä ja Suomen Partiolaisissa. Hän työskentelee projektipäällikkönä, ja vastaa energia-alan digitaalisista ratkaisuista.

– Kiinnostukseni partiota ja teknologiaa kohtaan näkyy myös ehdokkuudessani. Ympäristö- ja ilmastokysymykset sekä energiapolitiikka eivät ole koskaan olleet ajankohtaisempia kuin tänään. Näiden haasteiden kestävät ratkaisut vaativat kokonaisuuksien hahmottamista. Nämä asiat ovat lähellä sydäntäni, enkä emmi tarttua niihin. Haluan myötävaikuttaa siihen, että niin lapset ja nuoret kuin aikuiset ja ikääntyneetkin voivat hyvin ja katsovat luottavaisin mielin tulevaisuuteen maassamme.

Otso Reijonen on 20-vuotias ylioppilas Vallilasta. Hän työskentelee kaupan alalla asiakaspalvelijana. Vapaa-ajallaan hän harrastaa monipuolisesti musiikkia, ja viettää aikaansa konservatoriolla ja sulkapallokentällä. Reijoselle tärkeimmät kysymykset liittyvät koulutukseen, talouteen ja kulttuuriin.

– Seuraavan vaalikauden aikana meidän on otettava kestävämpi lähestymistapa kaikkeen päätöksentekoon. Meidän täytyy pystyä katsomaan pitkäjänteisesti tehtyjen päätösten vaikutuksia ja seurauksia paitsi kuluvan vaalikauden, myös 10 tai 15 vuoden päähän. Koulutussektori on läpikäynyt monia uudistuksia ja kaksi uutta opetussuunnitelmaa viimeisen 10 vuoden aikana. Nyt on aika antaa kouluille ja niiden työntekijöille työrauha, ja turvata kestävä ja riittävä rahoituksen taso koko koulutussektorille. Samalla meidän tulee ottaa huomioon julkisen talouden tila ja luoda tulevaisuudenuskoa erityisesti nuorille, jotka kärsivät pahiten koronapandemian aikana. Kaikissa päätöksissä tulisi myös ottaa huomioon myös ilmastovaikutukset, sillä ilmastonmuutos ei odota, Reijonen sanoo.

Oona Hagman on vastuulliseen markkinointiin keskittyvä yrittäjä, viestinnän erikoisasiantuntija ja suunnittelija. Hänellä on 20 vuoden kokemus startup- ja yksityisyrittäjyydestä, jonka aikana hän on suunnitellut myös kymmeniä kaupunginmuseoita.  

– Meitä on ravisteltu vakavasti viime vuosien kriisien myötä. Omalla kohdallani äitini viimevuotinen sairastuminen ja liian varhainen kuolema vaikuttaa myös vahvasti siihen, että koen erityisen tärkeänä kehittää yhteiskuntamme hyvinvointia, Hagman sanoo.  

Politiikassa Hagman vaikuttaa Helsingin kaupunginvaltuustossa, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa sekä Digitalisaatiotoimikunnassa. Hänen poliittisen työnsä keskiössä ovat kannattava yrittäjyys ja työelämä sekä perheiden ja nuorten hyvinvointi. Hagmanin aloitteesta suunnitellaan hyvinvointikeidasta, joka mahdollistaa merellisen liikunnan Helsingin Kalasatamassa. 

– Oikeudenmukaisuus ja turvallisuus ovat hyvinvointivaltiomme perusta, keskipisteenä vakaa talous ja jokaisen mahdollisuus hyvään elämään. Uutta elinvoimaa kasvatamme panostamalla luoviin aloihin ja innovaatioihin sekä mentoroimalla nuoria, Hagman sanoo. 

Perheeseeni kuuluu kahden ihanan teini-ikäisen lisäksi rescue-huskymme Bowie. Kannatan asiallista suoraa puhetta. Vastuullisilla teoilla menestymme yhdessä,  lisää Hagman.  

Alex Seitsamo on 39-vuotias ekonomisti, joka työskentelee energiamarkkinoiden analyytikkona ja on vahvasti kiinnostunut energiakysymyksistä, taloudesta ja turvallisuuspolitiikasta. Hänellä on kaksikielinen tausta ja on vuoden 2021 kunnallisvaalien jälkeen toiminut HRM:n hallituksen varajäsenenä. Hän on erityisen kiinnostunut fiksusta siirtymisestä fossiilivapaaseen energiaan ja yhteiskunnasta, jossa yksilön ja julkisen vastuut ovat tasapainossa.

– Se mitä Suomi tarvitsee on positiivinen usko tulevaisuuteen. Meidän on kohdattava rohkeasti haasteemme, rakennettava joustava ja ketterä talous, vähennettävä byrokratiaa ja turvattava turvallisuutemme levottomassa maailmassa. Meillä on paljon voitettavaa energiamuutoksessa. On tärkeää sijoittaa viisaasti ja käyttää veronmaksajien rahoja kunnioittavasti. Haluan tehdä työtä sen eteen, että Suomi säilyy hyvänä maana, Seitsamo sanoo.

Ingo: Metsäpolitiikka on kotimainen ja maanomistajalla on aina viimeinen sana

Metsistä, kuten luonnonsuojelulaista, suojeluprosesseista, EU-lainsäädännöstä ja metsänhoitomenetelmistä, käytävässä keskustelussa pohjalaiselle maanomistajalle on viime aikoina esitetty poliitikkojen ja kansalaisjärjestöjen lausuntoja, joissa ei oteta huomioon perustuslain 15 §:ää omaisuuden suojelusta, jossa todetaan selvästi, että jokaisen omaisuus on turvattu. Eduskuntavaaliehdokasta Christoffer Ingoa suututtaa tämä keskustelu ja hän ottaa voimakkaasti etäisyyttä kaikkeen politiikkaan ja retoriikkaan, joka vaarantaa maanomistajan omaisuudensuojan.

Lue edellinen artikkeli

Kaksikielisen hyvinvointialueen palveluiden on toimittava yhtä hyvin suomeksi ja ruotsiksi

RKP:n valtuustoryhmä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on aluevaltuuston kokouksessa 14. helmikuuta jättänyt ryhmäaloitteen, jossa ryhmä huomauttaa, että kaksikielisen hyvinvointialueen palveluiden on toimittava ruotsin- ja suomen kielellä.

Lue seuraava artikkeli