Helsinki: Helsingin RKP peräänkuuluttaa läpnäkyvyyttä ja realismia rakennuspolitiikkaan

RKP:n Helsingin piiri tuomitsee päättäjien tavan pakoilla vastuutaan kysymyksissä, joissa äänestäjien verovaroja käytetään vastuuttomalla tavalla. Hyvä esimerkki on Länsimetro-hanke, jossa kukaan ei tunnu haluavan kantaa vastuuta sotkusta.

– Miten meidän helsinkiläisten tulisi jatkossa voida tuntea luottamusta ja osallistuutta päätöksentekoon, kun Länsimetroprojekti aina yllättää uusilla kustannusylituksillä ja myöhästymisillä, kysyy piirin puheenjohtaja Cecilia Ehrnrooth.

– Luottamuksen palauttaminen vie aikaa, eikä se on ansaittava. Luottamuksen säilyttämistä varten tarvitaan sääntöjä, jotka ovat samat kaikille, joita noudatetaan ja joiden toteutumista seurataan, sanoo piirin varapuheenjohtaja Oscar Ohlis. Helsingin RKP:n mukaan äänestäjien on jo suunnitteluvaiheessa saatava helposti tietoa, ja päättäjien on oltava rehellisiä ja realistisia tehdessään poliittisia päätöksiä.

– Helsinkiin on suunnitteilla monta suurta rakennusprojektia, esimerkkinä Kruunusillat. Onko näihin varaa, ja tulevatko suunniteltujen rakennelmien budjetit pitämään, vai onko luvassa lisää yllätyksiä, kysyy Ehnrooth.

Lisätietoja: Cecilia Ehrnrooth, 050 331 0244, piirin puheenjohtaja Oscar Ohlis, 050 345 8973, varapuheenjohtaja Anna Strömberg, 050 555 4607, yhteyspäällikkö 

Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppanförande

Helsingfors budget 2017, stadsfullmäktigeledamot Marcus Rantala. Anförandet är i sin helhet på båda språken.

Lue edellinen artikkeli

EU:s budget 2017: Fokus på ungdomar, tillväxt och migration

Sent på natten till torsdagen 17.11 kom Europaparlamentet och rådet överens om budgeten för 2017. Efter hårt tryck från Europaparlamentets sida kunde man enas om ett godtagbart förslag.

Lue seuraava artikkeli