EU:s budget 2017: Fokus på ungdomar, tillväxt och migration

Sent på natten till torsdagen 17.11 kom Europaparlamentet och rådet överens om budgeten för 2017. Efter hårt tryck från Europaparlamentets sida kunde man enas om ett godtagbart förslag.

– I kombination med säkerhet och solidaritet både inom och utanför Europas gränser behöver vi fler arbetstillfällen och ökad tillväxt. Därför är det viktigt att vi nu har säkrat ökade medel för program som motar ungas arbetslöshet och program som stöder innovationer och forskning, såsom ERASMUS +, Youth Employment Initative och Horisont 2020, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE), medlem av Europaparlamentets förhandlingsdelegation.

– Europa står inför fortsatt stora utmaningar med flera miljoner människor i nöd som är tvungna att riskera sina liv för en framtid i Europa. Det är viktigt att vi satsar allt vi kan för att hjälpa dem, både där de befinner sig idag och då de kommit till Europa.

Budgeten för 2017 är 158 miljarder euro, vilket motsvarar ungefär 1 % av EU:s BNP.

Helsinki: Helsingin RKP peräänkuuluttaa läpnäkyvyyttä ja realismia rakennuspolitiikkaan

RKP:n Helsingin piiri tuomitsee päättäjien tavan pakoilla vastuutaan kysymyksissä, joissa äänestäjien verovaroja käytetään vastuuttomalla tavalla. Hyvä esimerkki on Länsimetro-hanke, jossa kukaan ei tunnu haluavan kantaa vastuuta sotkusta.

Lue edellinen artikkeli

Wallin toivoo eutanasiakansalaisaloitteen saavan kannatusta

Hallitus on antanut vastauksensa kansanedustaja Wallinin kirjalliseen kysymykseen koskien eutanasiaa. Kuolinavun laillistamiselle on vahva tuki kansalaisten keskuudessa ja Wallin kysyi, mitä toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä eutanasian laillistamiseksi.

Lue seuraava artikkeli