Henrik Wickström ottaa kantaa hyvin integroituneiden maahanmuuttajien oikeuksien puolesta

Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) on tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen niiden ihmisten tilanteesta, jotka ovat vaarassa joutua karkotetuiksi Suomesta siitä huolimatta, että he ovat integroituneet vahvasti suomalaiseen yhteiskuntaan.

– Elämme aikaa, jolloin Suomen talous on monien haasteiden edessä, ja jolloin Suomessa tarvitaan kipeästi työvoimaa, erityisesti terveydenhuoltoalalla. Mielestäni on haitallista karkottaa ihmisiä, jotka edistävät yhteiskuntaa ja työmarkkinoita positiivisesti, sanoo Wickström.

Elokuussa 2023 Yle uutisoi perheestä, joka on vaarassa hajota, sillä poliisi haluaa karkottaa perheen isän ja vanhemman pojan, vaikka heidän oleskelulupahakemuksensa on vielä käsittelyssä. Tämän vuoden tammikuussa uutisoitiin, että koulutetun hoitajan oleskelulupahakemus oli hylätty, vaikka hänellä on vakituinen työpaikka Länsi-Uudellamaalla sijaitsevassa vanhainkodissa. Tämän vuoden maaliskuussa kerrottiin, että miestä uhkaa karkotus oleskeluluvasta huolimatta, koska vakituisen työpaikan saaminen on vaikeaa. Mies on ollut naimisissa suomalaisen naisen kanssa neljä vuotta.

– Näillä ihmisillä on useita yhteisiä piirteitä: He ovat asuneet Suomessa useita vuosia, heillä on vahva halu tehdä työtä ja heidän oleskelulupansa on riippuvainen Maahanmuuttoviraston byrokratiasta. Tässä on kyse kolmesta henkilöstä, mutta tapauksia on paljon enemmän, sanoo Wickström. 

Kotoutumisen edistämisestä annetun lain tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajien mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan Suomessa. Lailla pyritään myös edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä, sekä myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien välillä.

– Hyvin kotoutuneiden ja aktiivisesti yhteiskuntaan osallistuvien ihmisten karkottaminen on täysin lain hengen vastaista. Tarvitsemme inhimillistä ja oikeudenmukaista maahanmuuttopolitiikkaa, joka tunnustaa ja arvostaa yksilöiden panoksen suomalaiseen yhteiskuntaan, Wickström toteaa lopuksi.

RKP valitsee puheenjohtajansa 16. kesäkuuta järjestettävässä puoluekokouksessa.

Suomen ruotsalainen kansanpuolue valitsee uuden puheenjohtajan kesäkuussa Helsingissä pidettävässä varsinaisessa puoluekokouksessaan. Asiasta ilmoitti RKP:n puoluesihteeri Fredrik Guseff tiistaina keskusteltuaan kaikkien puolueen piirien kanssa.

Lue edellinen artikkeli

Eva Biaudet haluaa turvata vahvan EU:n

- EU:n on löydettävä uusia yhteisiä ratkaisuja, joilla se kykenee turvaamaan rahoituksen sekä Ukrainalle että vihreää siirtymää varten. RKP kannattaa enemmistöpäätösten lisäämistä vahvan unionin turvaamiseksi, jotta muutamat harvat maat eivät voisi lamauttaa EU:n päätöksentekoa.

Lue seuraava artikkeli