Henriksson: Arbetet för riksåttan gav resultat

– Jag gläder mig stort över att riksåttans utmanande situation äntligen tas på allvar. Vi är många som har känt osäkerhet på grund av att underlaget är opålitligt och sikten otillräcklig, säger SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Vinterunderhållet av riksväg 8 klassas upp hela vägen från Vasa till Karleby till nivå 1s. Uppklassningen innebär att det redan från och med första mars kan synas bättre underhåll av vägen. Tidigare har enbart delar av vägen varit på nivå 1s.

– Den senaste tiden har arbetet för riksåttan skett på bred front och nu har det givit resultat. Jag vill varmt tacka för samarbetet med handelskammaren, transportföretagarna, Trafikverket och speciellt trafikanterna samt mina riksdagskollegor. Utan samarbete i frågan skulle uppklassningen inte ha lyckats. Riksåttan är något av en livsnerv för näringslivet och invånarna i Österbotten, säger Henriksson.

Enligt Trafikverkets definition av klasserna för vägunderhåll så är status 1 ”normalt alltid bar”. Men klass 1s medför ”försnabbade åtgärder” vid snöfall, isbildande regn eller snömodd.

Mikä on hallituksen EU-politiikan suunta?

Viestit Suomen EU-linjasta nähdään hyvin epäselvinä kansainvälisessä kontekstissa.

Lue edellinen artikkeli

Hallituksen on tehtävä enemmän kielellisten oikeuksien toteuttamiseksi

Valitettavasti nykyinen hallitus on mennyt kielellisten oikeuksien toteuttamisessa väärään suuntaan, sanoo Thomas Blomqvist.

Lue seuraava artikkeli