Henriksson: Hallitus haluaa vahvistaa suomalaisten satamien asemaa EU:ssa

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle ehdotuksensa Suomen kannaksi koskien komission päivitystä EU:n liikenneverkosta eli TEN-T-verkosta. Käytännössä liikenneverkko vaikuttaa myös siihen, miten kansallinen infrastruktuuri kehittyy, muun muassa mahdollisuuksiin saada EU-rahoitusta.

– Me RKP:ssä olemme määrätietoisesti tehneet töitä, jotta Suomi aktiivisesti edistäisi satamiemme kehitysmahdollisuuksia EU:ssa. On selvää, että esimeriksi Pietarsaaren ja Kaskisten satamien tulisi sada pitää asemansa EU:n verkossa. Siksi hallitus toteaa yksiselitteisesti, että työn satamien säilyttämiseksi nykyisessä kattavassa verkossa pitää jatkua. Vientivetoiselle maalle satamat ovat elintärkeitä koko Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle. Suomen satamaverkosto on myös tärkeä alueelliselle vientiteollisuudelle esimerkiksi Pohjanmaalla, RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo. 

Hallituksen ehdotus luo Suomen tavoitteet neuvotteluissa komission kanssa. Komission ehdotuksen mukaan Kaskisten ja Pietarsaaren satamat uhkasivat menettää asemansa verkossa. Nyt hallitus kuitenkin toteaa, että EU:n kattavaan verkkoon kuuluvien satamien tulee säilyttää asemansa myös jatkossa. Hallitus haluaa myös jatkaa työtään sen eteen, että sekä kattavaa verkkoa että ydinverkkoa voitaisiin laajentaa.

– On tärkeää, että me Suomessa hyödynnämme niitä mahdollisuuksia, joita EU:n liikenneverkko antaa. Siksi meidän täytyy myös jatkaa työtä, jotta jatkossa voisimme laajentaa satamaverkkoa. Tämä on tärkeä kirjaus esimerkiksi ottaen huomioon Vaasan sataman, mutta myös Hangon ja Kokkolan satamat, Henriksson jatkaa.

Blomqvist: Seksuaalirikoslainsäädännön uudistus on historiallinen tasa-arvouudistus

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist iloitsee hallituksen esityksestä seksuaalirikoslainsäädännön uudistamiseksi, joka annettiin tänään eduskuntaan. Esitystä on valmisteltu oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin johdolla.

Lue edellinen artikkeli

Bergqvist: Lossien turvallisuutta parannetaan

Tulevaisuudessa yhä useampi lossi voi käyttää virtuaalista ohjausköyttä. Perjantaina eduskunnassa käsiteltävänä olevan lain kautta mahdollistetaan lossin fyysisen ohjausköyden korvaavien virtuaalisten ohjausjärjestelmien nykyistä laajempi käyttöön ottaminen. Kansanedustaja ja eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, Sandra Bergqvist (RKP), on tyytyväinen nykyisen lain päivittämiseen.

Lue seuraava artikkeli