Henriksson: Palvelusetelejä tulisi käyttää laajemmin hoitojonojen purkamiseksi

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson peräänkuuluttaa palvelusetelien laajempaa käyttöönottoa hallituksen sote-uudistuksen yhteydessä. Samalla palvelusetelien käyttöä tulisi kunnissa ja sairaanhoitopiireissä lisätä jo nyt, jotta koronakriisin aiheuttamia jonoja kiireettömään hoitoon pääsyssä saataisiin purettua.

– Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on kestänyt koronan tuoman paineen kiitettävällä tavalla. Lääkärit, sairaanhoitajat ja koko sote-alan henkilöstö ansaitsevat äärettömän suuren kiitoksen koronatilanteen hoitamisesta.

– Julkisen terveydenhuollon resurssit on ollut välttämätöntä suunnata koronepidemian torjumiseen. Tämän seurauksena kiireettömän hoidon jonot ovat kasvaneet. Tätä ns. hoitovelkaa tulisi purkaa ja julkisen terveydenhuollon työtaakkaa helpottaa hyödyntämällä yksityisen terveydenhuollon palveluntarjontaa nykyistä enemmän. Esimerkiksi kiireettömien leikkausten, silmätautien ja suun terveydenhuollon jonoja olisi tärkeä purkaa palvelusetelien avulla. Palvelusetelillä ihmiset voisivat sujuvasti käyttää yksityisen terveydenhuollon palveluja, sanoo Henriksson.

Henrikssonin mukaan palvelusetelien laajempaa käyttöä tulisi myös edistää hallituksen sote-uudistuksen yhteydessä.

– Julkisella sektorilla on myös tulevaisuudessa päävastuu suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollosta. Samalla yksityisellä ja myös kolmannella sektorilla on tärkeä rooli, jotta suomalaisten yhdenvertainen hoitoon ja hoivaan pääsy voidaan turvata. Kaikki terveydenhuollon toimijoita tarvitaan ja tämä tulee myös tunnistaa sote-uudistuksessa. Tässä yhteydessä tulisi välttää turhaa ideologista vastakkainasettelua. Keskeistä on se, että jokainen suomalainen pääsee nopeasti lääkäriin.

– Palveluseteli on käytännönläheinen tapa edistää ihmisten valinnanvapautta ja hoitoon pääsyä.  Siksi on tärkeää, että hallitusohjelmassa sovittu palvelusetelilain uudistus valmistellaan ripeästi ja sopusoinnussa sote-uudistuksen kanssa. Palveluseteliuudistuksen lähtökohtana tulee olla palvelusetelien laajempi käyttö tulevaisuudessa. Nykylainsäädäntö mahdollistaa palvelusetelit laajasti jo nyt, mutta niiden antaminen on tähän asti ollut vaatimatonta. Hallituksen sote-uudistus antaa oivan mahdollisuuden lisätä palvelusetelien käyttöä, sanoo Henriksson.

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelmassa on sovittu, että ”Asiakkaiden yhdenvertaisten ja sujuvien palveluiden turvaamiseksi ja itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi valmistellaan palvelusetelilain uudistus ja tehdään linjaukset henkilökohtaisen budjetin käyttöönotosta sote-uudistuksessa.”

Henriksson lausui asiasta Ruotsalaisen eduskuntaryhmän Raaseporissa ja Hangossa 19.-20.8. pitämän kesäkokouksen yhteydessä.

 

Pohjoismainen yhteisnäkemys entistä tärkeämpää

Ruotsalainen eduskuntaryhmä avasi kesäkokouksensa: Visio Pohjoismaista maailman kestävimmästä ja integroiduimmasta alueesta vuonna 2030 tuntuu aikaisempaa haastavammalta. Koronakriisi on koetellut tätä visiota. Ensi maanantaista alkaen rajatarkastukset ovat taas voimassa kaikkiin Pohjoismaihin. Samalla hallitus päätti myöhään eilen sallia vapaan liikkuvuuden paikallisten rajayhteisöjen välillä Ruotsin ja Norjan rajalla. Työmatkaliikenne ja perheen luona vierailut Suomessa on ollut sallittua jo aikaisemmin.

Lue edellinen artikkeli

Menestyvä Suomi – myös pandemian jälkeen

RKP:n eduskuntaryhmä hyväksyi 15 kohdan työllisyystoimenpideohjelman:

Lue seuraava artikkeli