Henriksson: Sjukhuscentraliseringen bör läggas på is

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen avbryter verkställandet av hälsovårdslagens paragraf som centraliserar sjukhusens verksamhet.

– Regeringen drev för ett år sedan igenom en lag som centraliserar all dagkirurgi till centralsjukhusen från och med 1.1.2018, med undantag av vissa mindre sjukhus inom ett universitetssjukhusområde. De mindre sjukhusen nedmonteras genom att man fråntar dem rätten att göra operationer som kräver nedsövning. Nu besluter regeringen mittiallt att valfriheten utvidgas också gällande specialsjukvården. Hur är det här möjligt, då det nyligen beslöts att all dagkirurgi ska centraliseras till centralsjukhusen, frågar Anna-Maja Henriksson.

– Regeringen har stora svårigheter med vårdreformen just nu och allt verkar mer än råddigt.

Därför borde lagen som gäller sjukhuscentraliseringen läggas på is i väntan på vårdreformens övriga innehåll. Vårdreformen bör genomföras som en helhet, allt har en inverkan på allt, säger Henriksson.

Enligt Henriksson är regeringens nyaste valfrihetsförslag på många sätt tvivelaktigt. Henriksson anser att en utvidgning av valfriheten inom primärhälsovården är motiverad och behövs. Men utvidgningen av valfriheten får inte leda till att specialsjukvården och sjukhusjouren försvagas eller till att vårdkostnaderna stiger.

– Regeringen motiverade centraliseringen av sjukhusverksamheten och nedmonteringen av de mindre sjukhusen med inbesparningsbehov. Det är mycket tveksamt ifall denna centralisering kommer att medföra några inbesparningar. Samtidigt verkar regeringen nu helt ha glömt sina tidigare planer om att minska på vårdens kostnadsökning. Det verkar som regeringens valfrihetsmodell kan bli mycket dyr, säger Henriksson.

Helsingin RKP priorisoi sosiaali- ja terveydenhuoltoa kaupungin budjetissa

Vanhusten kotihoito, kuljetuspalvelu, oppilashuolto ja muu tuki syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ovat joitakin RKP:n priorisoinneista Helsingin kaupungin budjetista käytävissä neuvotteluissa, jotka alkavat ensi viikolla.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Vi behöver landskap med äkta självstyre

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson lyfte upp vikten av tillit mellan statsmakten, regionerna och företagen då hon talade under justitieministeriets seminarium om företagande och näringsverksamhet i Jakobstad på måndagen.

Lue seuraava artikkeli