Henriksson: Suomi tarvitsee selkeää kaupunkipolitiikkaa

RKP julkisti tänään kaupunkipoliittisen ohjelmansa. Ohjelmassa puolue painottaa monipuolisen ja selkeän kaupunkipolitiikan tärkeyttä, ja vaalii kaikkia suomalaisia kaupunkeja, koosta riippumatta. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin mukaan Suomi tarvitsee sekä vahvoja kaupunkialueita että elävää maaseutua.

– Kaupunkipoliittisessa ohjelmassamme korostamme kaupunkien merkitystä koko Suomen taloudelle, kasvulle ja työllisyydelle. Painotamme myös kaupunkien viihtyvyyden ja turvallisuuden tärkeyttä. Toimiva infrastruktuuri, kuten lentokentät, satamat ja rautatiet, ovat avainasemassa menestyvän elinkeinoelämän kannalta. Tässäkin toimiva yhteistyö valtion, kaupunkien ja elinkeinoelämän välillä on tärkeää, Henriksson sanoo. 

– Monissa kaupungeissa osaavan työvoiman puute on suuri haaste. Siksi haluamme, että ulkomaisen työvoiman tarveharkinta poistetaan. Lupaprosessien ei pitäisi kestää kuukautta kauempaa. Jotta Suomi olisi houkutteleva vaihtoehto ulkomaisille asiantuntijoille ja heidän perheilleen, on kaupungeissa oltava kansainvälisiä kouluja ja päiväkoteja. 

Henriksson toteaa, että pääkaupunkiseudun asukkaiden ruotsinkielisen palvelun turvaamiseksi tarvitaan toimivaa ruotsinkielistä hallintoa ja palvelutarjonnan parempaa koordinointia. RKP peräänkuuluttaa pääkaupunkiseudun ruotsinkielisen palvelun strategiaa. 

– Erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet ovat tärkeä osa kaupunkielämää ja kaupunkien yhteisöllisyyttä. Nyt ei ole ajankohtaista järjestää fyysisiä tilaisuuksia, mutta olemme sitä mieltä, että kun tilanne sen taas sallii, sekä kaupallisten että ei-kaupallisten toimijoiden tulee voida järjestää tilaisuuksia ilman turhaa byrokratiaa ja sääntelyä, Henriksson sanoo. 

Hallitusohjelmassa todetaan, että Suomen tulee olla ilmastoneutraali vuonna 2035. RKP haluaa, että Suomen kaupungit ovat ilmastoneutraaleja jo vuonna 2030.

– Olemme aina askeleen edellä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhteistyön kaupunkien ja valtion välillä on kuitenkin toimittava hyvin. Ilmastollisesti kestävien ratkaisujen tekeminen arjessa on oltava helppoa, aina kulutuksesta, kierrätyksestä ja uusiokäytöstä toimivaan julkiseen liikenteeseen. Haluamme myös uudistaa autokantaa tukemalla vähäpäästöisiä henkilöautoja esimerkiksi panostamalla lataus- ja jakeluinfrastruktuuriin, Henriksson sanoo.

– Tavoittelemme myös kaupunkisuunnittelua, joka mahdollistaa eri asumismuotojen kirjon kussakin kaupunginosassa. Haluamme monipuolisia asuin- ja elinympäristöjä, joissa on tarjolla riittävästi kohtuuvuokraisia vuokra-asuntoja.

 

Kaupunkipoliittinen ohjelma (PDF)

Stadspolitiskt program (PDF)

Urban Policy Programme (PDF)

 

Adlercreutz avauskeskustelussa: Vahvat työllistävät toimenpiteet jatkossakin tärkeitä

– Voimme olla tyytyväisiä väliraporttiimme koronakriisin hoidosta. Myös työllisyyspolitiikassa olemme oikealla tiellä. Jo nyt tämä hallitus – epidemiologisesta ja taloudellisesta kriisistä huolimatta – on tehnyt yhtä merkittäviä toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi kuin edellinen hallitus koko kautensa aikana.

Lue edellinen artikkeli

Norrback: EU:n tarkoitusperän demonisointi on väärin

-Suomelle on tärkeää olla mukana määrätietoisessa eurooppalaisessa elvytyspolitiikan teossa. Tätä tehdään poikkeuksellisen kovaa talouteemme iskeneen pandemian takia. Oma taloutemme on erittäin riippuvainen EU:n sisäisestä markkinasta. EU:n elvytysrahasto antaa jatkossa uusia työpaikkoja etenkin tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiosektorin saralla.

Lue seuraava artikkeli