Hyvä päätös Länsi-Uudellemaalle ja koko Suomelle

– Monet palaset loksahtavat paikoilleen ja monet poliittiset päätökset ovat perustana, kun norjalainen Blastr Green Steel ilmoittaa tekevänsä monen miljardin dollarin investoinnin ilmastoälykkääseen teräksen tuotantoon Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

– Ensinnäkin olemme Suomessa työskennelleet monta vuotta kehittääksemme mahdollisimman monipuolista, nykyaikaista ja ilmastoystävällistä energiantuotantoa. Noin 90 prosenttia sähköenergiasta on päästötöntä, ja tämä prosenttiosuus kasvaa jatkuvasti. Täällä yritysten ja valtion yhteiset panostukset erilaisiin pilottihankkeisiin ovat kantaneet hedelmää ja kehittäneet monipuolista osaamista. Suunta vedyn uusiin käyttömuotoihin panostamiseksi vahvistaa tätä kehitystä entisestään. Nämä ovat panostuksia, jotka ovat saaneet myös kansainvälistä huomiota ja ovat nyt vaikuttaneet tähän päätökseen, ministeri Blomqvist korostaa.

– Panostukset koulutukseen ja osaamiseen ovat myös vaikuttaneet päätökseen. Meillä on Suomessa vakaa yhteiskunta, osaava ja sitoutunut työvoima sekä korkeatasoista insinööritieteiden sekä matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden tutkimusta, toteaa ministeri Thomas Blomqvist.

– Myös logistiset investoinnit tuottavat nyt tulosta. Yksittäisinä hankkeina erilaiset infrastruktuurihankkeet eivät aina saa riittävästi huomiota, mutta ei ole sattumaa, että mahdollinen rakentaminen Inkoossa tapahtuu energialinjojen, meriväylien ja satamien sekä hyvien tieyhteyksien risteyksessä, Thomas Blomqvist sanoo.

– Hallituksen päätös nopeuttaa vihreää siirtymää edistävien hankkeiden päätöksentekoprosessia niin itse viranomaispäätösten kuin tuomioistuinpäätöstenkin osalta, ovat nyt myös osoittamassa vahvuuttaan houkuttelevamman sijoitusilmapiirin luomisessa, huomauttaa Blomqvist.

Adlercreutz: Puhdas energia houkuttelee suuren investoinnin Inkooseen – nopeat lupaprosessit keskiöön.

Helsingin Sanomat uutisoi norjalaisen Blastr Green Steelin kiinnostuksesta rakentaa Inkooseen uusi terästehdas. Kyseessä on noin 4 miljardin investointi. RKP:n ryhmäpuheenjohtaja Anders Adlercreutz pitää investointihalukkuutta hyvänä esimerkkinä siitä, miten vihreää siirtymää ajanut politiikka johtaa kansantaloudellisesti merkittäviin hankkeisiin.

Lue edellinen artikkeli

Wickström. Perussuomalaisten politiikka on myrkkyä yrityksille

RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström ihmettelee, miksi Perussuomalaiset haluavat kritisoida Blastr Green Steelin yrityksen suunnitelmia Inkoossa. Wickströmin mukaan tämä osoittaa, että Perussuomalaisten politiikka on myrkkyä yrityksille. Wickström toimii myös Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Lue seuraava artikkeli