Kesämökki vakituiseksi asunnoksi

Kansanedustaja Stefan Wallin (RKP), joka on jo pitkään tehnyt työtä tämän muutoksen aikaansaamiseksi, on tyytyväinen siihen, että ongelmakohta pidetään edelleen asialistalla.

Hallituksen esityksessä laeiksi kotikuntalain, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta todetaan, että vapaa-ajan asuntojen muuttamista pysyvään asuinkäyttöön joustavoitetaan.

Kansanedustaja Stefan Wallin (RKP), joka on jo pitkään tehnyt työtä tämän muutoksen aikaansaamiseksi, on tyytyväinen siihen, että ongelmakohta pidetään edelleen asialistalla.

– Valitettavasti tässä esityksessä, josta keskusteltiin eduskunnan lähetekeskustelussa, ei ollut vielä yhtään konkreettista muutosesitystä. Olen kuitenkin iloinen nähdessäni, kuinka pitkäjänteinen työ alkaa viimein tuottaa tulosta, sanoo uuden saaristoasiain neuvottelukunnan ensimmäiseen kokoukseen tänään osallistunut Wallin.

Hallituksen esityksessä todetaan, että lainsäädännön yhteensovittamisen esteenä ovat erityisesti väestötietojärjestelmää koskevan ja maankäytön suunnittelua koskevan lainsäädännön eriävät tavoitteet. Tämän vuoksi asiaa selvitetään nyt ympäristöministeriön johdolla asetetussa työryhmässä. Wallin toivoo työryhmän ymmärtävän, kuinka tärkeää on pystyä muuttamaa vapaa-ajan asunto pysyvään asuinkäyttöön.

– Nämä lakitekniset muutokset tarkoittaisivat käytännössä sitä, että byrokraattisilla esteillä ei rajoitettaisi kansalaisen oikeutta valita asuinpaikkakuntaa, väestötietojärjestelmään tallennetut tiedot vastaisivat tosiallista tilannetta ja haja-asutusalueen kunnat hyötyisivät niistä monista positiivisista dynaamisista vaikutuksista, joita seuraa, kun kuntaan muuttaa enemmän kansalaisia vakituisesti asumaan, sanoo Wallin.

Arvomme vaativat meitä kantamaan vastuuta!

YK:n johdolla Istanbulissa järjestetty maailman ensimmäinen humanitaarinen huippukokous päättyi eilen. Suomesta kokoukseen osallistuivat pääministeri Juha Sipilä sekä ministerit Lenita Toivakka ja Hanna Mäntylä.

Lue edellinen artikkeli

Veropaon vastaisen työn on jatkuttava!

Europarlamentin veropäätösten väliaikainen erityisvaliokunta esitteli viikolla ensimmäinen raporttiluonnoksensa.

Lue seuraava artikkeli