Lisää tasa-arvoa työmarkkinoille

Kansanedustaja ja eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen, Veronica Rehn-Kivi peräänkuuluttaa lisää toimia ehkäisemään työelämässä vallitsevaa epätasa-arvoa naisten ja miesten välillä.

Suomessa naiset tekevät muuhun Eurooppaan verrattuna paljon pätkätöitä, mikä on merkittävä työelämän epätasa-arvon aiheuttaja. Suomessa näihin lukuihin vaikuttaa suuresti äitiyslomasijaisuudet ja perhevapaajärjestelmä. Tilastot osoittavat, että määräaikaiset työsuhteet ovat tavallisempia nuorilla naisilla, jotka siten jäävät jälkeen palkkakehityksestä ja saavat myöhemmin pienempää eläkettä kuin miehet. Jotta tasa-arvoisuuteen päästäisiin naisten ja miesten välillä työelämässä, tarvitaan niin lainsäädäntöä kuin asennemuutoksia.

– Suomessa ammattien jakautuminen mies- ja naisvaltaisiin aloihin on vahvaa, ja tasa-arvon kannalta olisi tarkoituksenmukaista yrittää houkutella miehiä hakeutumaan perinteisiin naisvaltaisiin aloihin ja päinvastoin. Naisten alojen palkkatason nostaminen ja myös arvostuksen lisääminen naisten tekemään raskaaseen työhön esimerkiksi hoiva-alalla voisi estää työmarkkinoiden kahtiajakautumisen. Jos myös miehet olisivat kiinnostuneempia hoiva-alasta, voisimme näin myös ehkäistä alalla olevaa työvoimapulaa, Rehn-Kivi sanoo Minna Canthin päivänä – tasa-arvon päivänä.

Veronmaksajien rahoilla ei saa pelata uhkapeliä

RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson vaatii hallitukselta vastausta kysymykseen, pitäisikö sote-uudistuksen valinnanvapausmalli lähettää notifioitavaksi EU-komissiolle.

Lue edellinen artikkeli

Henrikssonilta kirjallinen kysymys sote-uudistuksen valinnanvapausesityksestä

Mitä seurauksia Suomelle voidaan langettaa, jos Suomen valinnanvapausmalli myöhemmin todetaan kielletyksi.

Lue seuraava artikkeli