Löfström: Finansieringen av skärgårdstrafiken får inte äventyras

Landskapsreformen får inte försämra skärgårdstrafiken. I synnerhet för de fast bosatta i skärgården är färjorna landsväg över vatten. De är av helt avgörande betydelse för att kunna bo i skärgården.

Riksdagen har mottagit regeringens förslag till ny landsvägslag. Enligt lagförslaget är det de nya landskapen som i framtiden ska ansvara för organiseringen av skärgårdstrafiken med förbindelsefartyg, och samtidigt få besluta om avgifter för dessa.

Regeringen föreslår i alla fall att staten ska bevilja ett särskilt understöd till landskapen för finansieringen av skärgårdstrafiken. Landsvägsfärjorna kommer fortsätta under Trafikverket. Svenska riksdagsgruppens vice ordförande och medlem av kommunikationsutskottet Mats Löfström lyfte i riksdagens remissdebatt på tisdag eftermiddag upp vikten av avgiftsfri skärgårdstrafik även i framtiden.

− Staten har ett ansvar att säkerställa att färjetrafiken betjänar skärgårdsinvånarna som tidigare, även om landskapen tar över ansvaret för organiseringen. Det är därför viktigt att säkerställa att det ändrade organiseringsansvaret inte heller på sikt innebär att avgifter införs i förbindelsefartygstrafiken, säger Mats Löfström.

Statsrådet har idag möjlighet att besluta om avgifter för färjetrafiken genom förordning, men i och med den nya landsvägslagen ska landskapen nu få rätten att besluta om färjeavgifter.

Löfström föreslog i riksdagsdebatten på tisdagen, där också kommunikationsminister Anne Berner medverkade, att man skulle tillsätta en arbetsgrupp med uppgift hur man i samband med landskapsreformen ser på förbindelsefartygstrafiken och anbudsförfarandet utgående från lokal sakkunskap och med lokala representanter. Detta har även föreslagits av utskärsdelegationen.

− I synnerhet för de fast bosatta i skärgården är färjorna landsväg över vatten. De är av helt avgörande betydelse för att kunna bo i skärgården. En arbetsgrupp, bestående av statliga och lokala tjänstemän, skärgårdsbor och skärgårdsföretagare, som skulle se hur förbindelsefartygstrafiken kan utvecklas skulle ge trygghet i samband med de övriga förändringar som görs med landskapsreformen, säger Löfström.

Fotnot: Nya landsvägslagen har ingen inverkan på Åland. Skärgårdstrafiken på Åland upprätthålls och finansieras av Åland.

Mikaela Nylander om dagiskonflikten: Allas specialkunnande behövs

Alla yrkesgruppers specialkunnande behövs och bör tas tillvara också i framtiden.

Lue edellinen artikkeli

Rehn-Kivi: Sotaveteraaneille voi nyt tarjota maksutonta pneumokokkirokotetta

Pneumokokkirokotteiden lahjoittaminen sotiemme veteraaneille olisi konkreettinen tapa edistää veteraanien terveyttä ja osoittaa kunnioitusta heitä kohtaan.

Lue seuraava artikkeli