Ministeri Bergqvist: Hallituksen tavoite ja tehtävä on sopeuttaa taloutta

Orpon hallitus piti ensimmäisen budjettiriihensä tänään 19. syyskuuta. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist osallistui neuvotteluihin. Hän kuvailee lähtötilannetta vaikeaksi taloudellisten realiteettien takia. Bergqvist sanoo, että säästötoimet, jotka koskevat myös hänen hallinnonalaansa, ovat vaikeita, mutta niistä on sovittu jo hallitusneuvotteluissa.

–  Tämän hallituksen tavoite ja tehtävä on sopeuttaa taloutta 6 miljardilla. Sopeutustoimiin on sitouduttu hallitusohjelmassa. Useampi toimenpiteistä ovat sellaisia, jotka pidemmällä aikavälillä luovat kasvua, kuten työmarkkinauudistuksia, infrastruktuuri-investointipaketti ja investointeja koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen, mutta kokonaisuuteen kuuluu myös säästötoimia. Taloudelliseen tilanteeseemme ei ole helppoa ratkaisua, ministeri Bergqvist sanoo.

Hallitus panostaa suomalaisten liikkumisen lisäämiseen

Vastaavana ministerinä Bergqvist on tyytyväinen siihen, että hallitus lisää panostuksiaan liikuntaan, urheiluun ja suomalaisten toimintakykyyn. Hallitusohjelman mukaisesti Suomi Liikkeelle -lippulaivaohjelmaan panostetaan 20 miljoonaa euroa vuodessa.

-Haluamme luoda täysin uudenlaisen poikkihallinnollisen toimintatavan, jolla suomalaiset saadaan liikkumaan enemmän. Liian vähäinen liikunta maksaa meille miljardeja joka vuosi. Odotan innolla, että pääsemme aloittamaan ohjelman toteuttamisen, Bergqvist sanoo.

Suunniteltu kaikkien hyödykkeiden siirtoa ylempään arvonlisäverokantaan, lukuun ottamatta kirjoja ja sanomalehtiä, on herättänyt paljon keskustelua liikunta-alalla. Suunniteltu muutos on lykätty vuodeksi 2025.

– Hallitusohjelmassa on myös kirjaus siitä, että haluamme arvonlisäveron kannustavan liikkumiseen ja että selvitämme laajemmin, miten urheilua ja liikuntaa voidaan tukea verotuksen keinoin. Itse ajattelen näin, että nyt tulee pieni aikalisä, koska muutos ei astu voimaan vielä ensi vuonna. Tulemme varmasti keskustelemaan asiasta urheilua ja liikuntaa käsittelevässä ministerityöryhmässä, Bergqvist sanoo.

Kotitalousvähennyksen soveltamisalan laajentaminen koskemaan myös kotona tapahtuvaa fysio- ja liikuntaterapiaa tukee myös suomalaisten toimintakykyä.

Panostuksia ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön

Ministeri Bergqvist vastaa Orpon hallituksessa nuorisoasioista. Hän on tyytyväinen siihen, että nuorisotyössä panostetaan ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Panostuksilla ehkäistään sekä nuorten pahoinvointia, että nuorisorikollisuutta.

– Ennaltaehkäisy on tärkeää, on aina viisaampaa puuttua ennen ongelmien syntymistä. Hallitus panostaa nyt koulujen ja oppilaitosten nuorisotyöhön. Lisäksi osoitetaan hankerahoitusta nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisyyn, Bergqvist sanoo.

Paraistenväylän rakentamisesta hallituksen priorisoima hanke

Ministeri Bergqvist on työskennellyt pitkään Paraistenväylän toteuttamiseksi ja on tyytyväinen siihen, että hanke ottaa nyt jälleen yhden askeleen eteenpäin. Paraistenväylän Kurkela-Kuusisto -osuus saa nyt aseman yhtenä hallituksen kiireellisesti edistettävänä suunnittelukohteena. Lopullista rahoituspäätöstä on tarkoitus tehdä ensi vuonna.

– Paraistenväylä on yksi alueen tärkeimmistä infrahankkeista. Hanke turvaa vilkkaan liikenteen sujuvuuden Saaristotiellä ja parantaa Kaarinan keskustan liikenneturvallisuutta. Esimerkiksi rakennusmateriaaleja kuljetetaan Paraisilta koko Etelä-Suomeen. Raskaan teollisuuden sujuvammat kuljetukset puolestaan vaikuttavat myönteisesti myös ympäristöön, Bergqvist sanoo.

Hallituksen kiireellisten suunnitteluprojektien joukossa on myös Turun kehätie Naantalin ja Raision välillä sekä parannuksia Rantarataan.

Hallitus panostaa myös Saaristomeriohjelmaan biokaasun, hiilensidonnan, biomassan ja ravinnekierron prosessien vauhdittamiseksi. Väylämaksun määräaikaisen puolituksen voimassaoloa jatketaan. Perintöveron maksuaikaa pidennetään 10 vuodeksi. Panostuksia osoitetaan myös Rajavartiolaitoksen henkilöstöresursseihin sekä poliisi- ja pelastajakoulutukseen. Maatalouden kriisitukeen ja kotimaiseen ruuantuotantoon osoitetaan yhteensä 10 miljoona.

Adlercreutz talousarvioesityksestä: Tärkeitä panostuksia Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz on tyytyväinen hallituksen neuvottelutulokseen talousarvioesityksestä vuodelle 2024. Esityksessä keskitytään Suomen julkisen talouden vahvistamiseen ja velkaantumiseen hillitsemiseen. Esitys sisältää panostuksia, jotka vahvistavat Suomen kilpailukykyä.

Lue edellinen artikkeli

Ympäristövaliokunta hyväksyi tiukemmat säännöt jätevesien käsittelylle

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta hyväksyi keskiviikkona 20. syyskuuta kantansa kaupunkialueiden jätevesidirektiivin päivittämiseen. Nils Torvalds (RKP/Renew) toimii Euroopan parlamentin pääneuvottelijana ja on tyytyväinen keskiviikon äänestyksen tulokseen.

Lue seuraava artikkeli