Ministeri Blomqvist osallistuu tyttöjen ja naisten oikeuksien huippukokoukseen

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) istunnossa. Toimikunnan 67. kokous pidetään 6.-17. maaliskuuta New Yorkissa. Istunnon pääteemana on sukupuolten tasa-arvon edistäminen innovaatioiden, teknologisen kehityksen ja koulutuksen kautta. CSW on YK:n toiseksi suurin vuosittainen tapahtuma yleiskokouksen jälkeen.

– Teknologialla ja innovaatioilla on tärkeä rooli tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämisessä. Digitaalinen saatavuus ja digitaaliset taidot eivät saa olla riippuvaisia ​​sukupuolesta. Uusien teknologioiden tulee hyödyttää kaikkia, ja siksi meidän on kehitettävä teknologioita ja innovaatioita, jotka huomioivat kaikki sukupuolet ja edistävät tasa-arvoa. Sukupuoleen perustuvan väkivallan ja syrjinnän ehkäiseminen myös digitaalisesti vaatii kansainvälistä yhteistyötä ja konkreettisia toimia, Blomqvist sanoo.

Ministeri Blomqvist pitää Suomen kansallisen puhevuoron ja osallistuu pyöreän pöydän keskusteluihin. Lisäksi ohjelmaan sisältyy useita kahdenvälisiä tapaamisia ja tapaamisia ministerikollegoiden kanssa sekä Pohjoismaista että EU:sta.

– Sukupuolten tasa-arvon edistäminen myös kansainvälisesti on meille tärkeä prioriteetti, ja osallistuminen CSW-kokoukseen tarjoaa Suomelle tärkeän vaikuttamisfoorumin. Olen iloinen mahdollisuudesta edistää ihmisoikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa yhdessä koko Suomen valtuuskunnan kanssa. Se on erityisen tärkeää nyt, kun monessa päin maailmaa valitettavasti näemme vastustusta näitä perusoikeuksia kohtaan, Blomqvist sanoo.

 

Adlercreutz: Kynnystä yrittäjyyteen on madallettava

Työelämä on murroksessa eikä siltä voi sulkea silmänsä. Tarvitsemme yhdistelmävakuutuksen, joka kattaa sekä yrittäjän että palkansaajan, sanoo kansanedustaja Anders Adlercreutz.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Naisten tasavertaiset oikeudet ovat kaikkien vastuulla

Tänään, 8. maaliskuuta, kansainvälisenä naistenpäivänä kiinnitämme huomiota työhön naisten oikeuksien puolesta. Se, että kaikilla sukupuolesta riippumatta on yhtäläiset oikeudet, mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan ja valta muokata omaa elämäänsä ovat perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, sanoo tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist. Tasa-arvo on hyvinvoivien ja menestyvien yhteiskuntien edellytys. Suomi pärjää hyvin kansainvälisissä mittauksissa sukupuolten tasa-arvon osalta, mutta meillä on vielä paljon parantamisen varaa. Naisiin kohdistuva väkivalta on todella suuri yhteiskunnallinen ongelma maassamme.

Lue seuraava artikkeli