Blomqvist: Naisten tasavertaiset oikeudet ovat kaikkien vastuulla

Tänään, 8. maaliskuuta, kansainvälisenä naistenpäivänä kiinnitämme huomiota työhön naisten oikeuksien puolesta. Se, että kaikilla sukupuolesta riippumatta on yhtäläiset oikeudet, mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan ja valta muokata omaa elämäänsä ovat perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia, sanoo tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist. Tasa-arvo on hyvinvoivien ja menestyvien yhteiskuntien edellytys. Suomi pärjää hyvin kansainvälisissä mittauksissa sukupuolten tasa-arvon osalta, mutta meillä on vielä paljon parantamisen varaa. Naisiin kohdistuva väkivalta on todella suuri yhteiskunnallinen ongelma maassamme.

– Lähisuhdeväkivalta on yksi suurimmista uhkista naisten elämälle ja terveydelle. Myös naisiin kohdistuva verkkoväkivalta on lisääntynyt. Ilmiö liittyy vahvasti naisten yhteiskunnassa yleisesti kokemaan väkivaltaan. Tarvitsemme erityisiä toimia torjuaksemme syrjintää ja väkivaltaa verkossa. Meidän tekemien lakimuutosten lisäksi on huolehdittava siitä, että lainsäädäntö pysyy ajan tasalla. Lisäksi meidän on saatava muutos asenteisiin ja normeihin yhteiskunnassamme, Blomqvist sanoo.

– Työ tasa-arvon saavuttamiseksi ei ole valmis. Paljon on vielä tehtävää sekä täällä Suomessa, että maailmanlaajuisesti. Erityisesti kansainvälisesti näemme yhä enemmän tasa-arvon vastustamista ja naisten ja tyttöjen oikeuksien kyseenalaistamista. Tämä on otettava vakavasti ja yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa sovimme, että teemme kaikkemme vastustaaksemme näitä voimia, Blomqvist sanoo.

– Naistenpäivä on tärkeä muistutus siitä, että naisten aseman parantamiseksi on vielä paljon tehtävää. Se on myös päivä, jolloin meidän miesten pitäisi kysyä itseltämme, mitä meidän on tehtävä tasa-arvoisemman yhteiskunnan saavuttamiseksi. Meidän on muutettava asenteita, sosiaalisia normeja ja sukupuolistereotypioita, ja siinä työssä meillä miehillä on erityisen suuri vastuu, Blomqvist sanoo.

Ministeri Blomqvist osallistuu tyttöjen ja naisten oikeuksien huippukokoukseen

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) istunnossa. Toimikunnan 67. kokous pidetään 6.-17. maaliskuuta New Yorkissa. Istunnon pääteemana on sukupuolten tasa-arvon edistäminen innovaatioiden, teknologisen kehityksen ja koulutuksen kautta. CSW on YK:n toiseksi suurin vuosittainen tapahtuma yleiskokouksen jälkeen.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Nyt tarvitaan talouskasvua hyvinvoinnin turvaamiseksi

Viime vuodet ovat olleet monella tapaa vaikeita, ja julkista taloutta on haastettu sekä kansallisesti että globaalisti. Ilman talouskasvua uhkaamme vaarantaa hyvinvointimme, sanoi Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson. Henriksson korosti yritysten ratkaisevaa roolia työpaikkojen ja kasvun luojana.

Lue seuraava artikkeli