Nicke Wulff ehdolla EU-vaaleissa

Nicke Wulff, 48-vuotias rehtori, Ruotsalaisen kansanpuolueen (RKP) entinen varapuheenjohtaja, Turun kaupunginvaltuuston jäsen sekä RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja, asettuu ehdolle tulevissa EU-vaaleissa.

Nicke Wulff, 48-vuotias rehtori, Ruotsalaisen kansanpuolueen (RKP) entinen varapuheenjohtaja, Turun kaupunginvaltuuston jäsen sekä RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja, asettuu ehdolle tulevissa EU-vaaleissa.

– Kokemukseni rehtorina ja politiikassa ovat valmistaneet minua viemään osaamiseni ja näkemykseni yhteiskunnan tilasta EU-tasolle, sanoo Wulff. Hänen keskeiset teemansa ovat byrokratian vähentäminen, koulutussektorin edistäminen ja vahvistaminen sekä yhtenäisen EU-politiikan tukeminen.

– EU:ssa tulisi vähentää byrokratiaa tehokkuuden lisäämiseksi ja tehdä unionista herkempi kansalaisten tarpeille. Ihmisten tulisi tuntea, että EU ymmärtää heidän tarpeensa. Rehtorina tiedän, että koulutukseen panostaminen on erityisen tärkeää hyvinvoinnin ja osaamisen tukemiseksi EU:ssa, Wulff painottaa. 

Hän näkee myös kaupunkien keskeisenä toimijana tulevaisuuden EU:ssa ja aikoo työskennellä niiden roolin vahvistamiseksi unionin kehittyessä. 

– Kaupungeilla ja kasvukeskuksilla on avainrooli tulevaisuudessa, ja uskon vakaasti, että meidän on työskenneltävä parantaaksemme kaupunkien edellytyksiä kehittyä. sanoo Wulff.  Wulff korostaa myös, että Ukrainalle annettavan tuen tulee jatkua ja sitä tulee myös lisätä. Wulff haluaa myös edesauttaa unionin sitoutumisen rauhan ja vakauden edistämiselle alueellaan.

– Haluan myös painottaa kaikkien EU-maiden tasavertaista kohtelua ja yhteisten sääntöjen noudattamista. Mielestäni kaikkien jäsenmaiden tulisi noudattaa samoja sääntöjä, ja jos meidän yhteisiä arvoja ei noudateta, tulisi sen johtaa unionin etujen menettämiseen, Wulff päättää.

Piirijohtaja Samuel Broman asettuu ehdolle EU-vaaleissa

Eurooppa on tärkeässä tienhaarassa. Aikana, jolloin Euroopan demokraattinen tulevaisuus on kyseenalaistettu, meidän on ajettava agendaa EU:ssa, joka on sekä rohkea että visionäärinen. Kyse ei ole pelkästään siitä, että ylläpidämme olemassa olevaa, vaan siitä, että muokkaamme tulevaisuuttamme aktiivisesti.

Lue edellinen artikkeli

Norrback: Lähipalvelut, yrittäjyys ja turvallisuus luovat perustan vahvalle aluekehitykselle

Eduskunta käsitteli tänään täysistunnossaan Keskustapuolueen välikysymystä, Liike Nyt -puolueen tukemana, hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta. Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) piti ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron välikysymyskeskustelussa.

Lue seuraava artikkeli