Piirijohtaja Samuel Broman asettuu ehdolle EU-vaaleissa

Eurooppa on tärkeässä tienhaarassa. Aikana, jolloin Euroopan demokraattinen tulevaisuus on kyseenalaistettu, meidän on ajettava agendaa EU:ssa, joka on sekä rohkea että visionäärinen. Kyse ei ole pelkästään siitä, että ylläpidämme olemassa olevaa, vaan siitä, että muokkaamme tulevaisuuttamme aktiivisesti.

Päätökset olisi tehtävä läheisyysperiaatteen mukaisesti, ja kansalaisten pitäisi tuntea olevansa mukana ja edustettuina päätöksentekoprosessissa. On tärkeää, että vapautamme myös liike-elämän liiallisesta byrokratiasta ja mikromanageroinnista ja luomme sen sijaan ympäristön, joka kannustaa kasvuun ja innovointiin.

– Vahvistamalla sisämarkkinoita ja edistämällä rajat ylittävää yhteistyötä voimme maksimoida taloudellisen potentiaalimme ja varmistaa kaikkien eurooppalaisten hyvinvoinnin. Tämä edellyttää kuitenkin myös sitä, että päätöksentekotapoja mietitään uudelleen – lähemmäs kansalaisia, jotta varmistetaan, että päätökset ovat merkityksellisiä ja tehokkaita, Broman totesi.

Suomen ja EU:n jäsenvaltioiden on oltava valmiita muutokseen ja toimittava yhtenäisenä rintamana. Vähentämällä byrokraattisia esteitä ja edistämällä yrittäjyyttä ja innovaatioita voimme luoda kilpailukykyisemmän ja kestävämmän tulevaisuuden kaikille. 

– On aika ottaa kohtalomme omiin käsiimme ja muokata haluamaamme Eurooppaa – Eurooppa, joka on vahva, yhtenäinen ja valmis kohtaamaan huomisen haasteet. Olen valmis ajamaan kehitystä ja innovointia Suomen tulevaisuuden puolesta EU:ssa – vahvemman liike-elämän ja dynaamisemman markkinan puolesta, Broman lisäsi.

Broman korostaa myös, byrokratioaan jaa sääntelyn vähentämisen tärkeyttä EU:n yritysten kannalta. EU:n on oltava kilpailukykyinen ja luotava kestävä liiketoimintaympäristö, joka edistää kasvua ja luo hyvinvointia kaikille. EU-vaalikampanjassaan Broman haluaa keskittyä korostamaan EU:n merkitystä dynaamisemman, yritysystävällisemmän ja kansalaisläheisemmän yhteiskunnan luomisessa. 

Samuel Broman on RKP:n Pohjanmaan piirin puheenjohtaja, yrittäjä ja juristi sekä Mustasaaren kunnan pitkäaikainen poliitikko. 

Ramieza Mahdi haluaa RKP:n varapuheenjohtajaksi

Ramieza Mahdi pyrkii Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen varapuheenjohtajaksi.

Lue edellinen artikkeli

Nicke Wulff ehdolla EU-vaaleissa

Nicke Wulff, 48-vuotias rehtori, Ruotsalaisen kansanpuolueen (RKP) entinen varapuheenjohtaja, Turun kaupunginvaltuuston jäsen sekä RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja, asettuu ehdolle tulevissa EU-vaaleissa.

Lue seuraava artikkeli