Norrback: Askel lähemmäksi kannattavampaa elintarviketuotantoa

Maatalouden tulos- ja kehitysnäkymien parlamentaarisen arviointiryhmä antoi tänään loppuraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Antti Kurviselle. Parlamentaarisen ryhmän tehtävänä on ollut etsiä, yli puoluerajojen, ratkaisuja elintarviketuotannon kohtaaviin kannattavuushaasteisiin. Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) on edustanut Suomen ruotsalaista kansanpuoluetta ryhmässä.

– Olen kiitollinen siitä, että tilanteen vakavuus, sekä ne haasteet, joiden kanssa suomalaiset ruuantuottajat kamppailevat, on huomattu yhä laajemmissa piireissä. Tämän raportin myötä otamme askeleen lähemmäs kannattavampaa elintarviketuotantoa, Norrback sanoo.

Elintarvikeketju ei ole itse pystynyt ylläpitämään riittävällä tavalla maatalouden kannattavuutta uusien haasteiden edessä ja maatalouden kannattavuusongelmat ovat kärjistyneet. Työryhmä on tunnistanut keskeisimmäksi maatalouden pitkän aikavälin kehitysnäkymiin vaikuttavaksi tekijäksi markkinoiden toimivuuden. Tarvitaan kestävyyttä lisääviä ratkaisuja, joilla ketjun toiminta itsessään pystyy reagoimaan nykyistä paremmin tuleviin haasteisiin. Työryhmä on priorisoinut edistettäväksi kolme tavoitetta, joiden mukaan elintarvikeketjun toimintaedellytyksiä ja ruoantuottajien asemaa elintarvikeketjussa tulee parantaa, sekä huoltovarmuus ja alkutuotannon pitkän aikavälin toimintaedellytykset tulee varmistaa.

– Olen itse markkinatalouden puolestapuhuja, mutta jokainen meistä ymmärtää, että markkinat eivät toimi, ellei ole luonnollista kilpailua. Silloin poliitikkojen tehtävänä on ottaa asiasta kiinni ja avustaa markkinoita lakisääntelyn kautta. Samastun työryhmän lopputulokseen, että seuraavalla hallituskaudella on käytävä läpi mitä muutoksia voimme tehdä kilpailulaissa, elintarvikemarkkinalaissa ja hankintalaissa elintarviketuotantomme edellytysten parantamiseksi. Tämä on kuitenkin vain osa ratkaisua, on tärkeää, että otamme myös toimenpiteitä viennin edistämiseksi, toteaa Norrback.

Torvalds: Tärkeä askel kohti puhtaampaa vettä Euroopassa

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta ja sen pääneuvottelija Nils Torvalds (RKP/Renew) ovat tiistaina julkaisseet ensimmäisen ehdotuksensa yhdyskuntajätevesidirektiivin päivityksestä. Kyseessä on Euroopan parlamentin ensimmäinen kannanotto Euroopan komission syksyllä esittämään ehdotukseen.

Lue edellinen artikkeli

Sopimus päivitetystä uusiutuvan energian direktiivistä

Torvalds: kompromissi, jonka kanssa kaikki osapuolet voivat elää

Lue seuraava artikkeli