Norrback & Rehn-Kivi: Askel eteenpäin sosiaaliturvauudistuksessa

Hallitus on hallitusohjelman mukaisesti aloittanut sosiaaliturvauudistuksen, joka valmistellaan tutkimusperusteisesti parlamentaarisessa komiteassa. Uudistus ulottuu kahden vaalikauden yli, ja sen valmistelu aloitettiin vuonna 2020. Komitea esitteli tänään välimietintönsä lehdistötilaisuudessa, ja paikalla oli kansanedustaja Anders Norrback (RKP), joka yhdessä kansanedustaja Veronica Rehn-Kiven (RKP) kanssa, on edustanut Ruotsinkielistä eduskuntaryhmää komiteassa.

– Mietinnön laatimisen takana on paljon työtä. Sosiaaliturvan järjestäminen on pohjimmiltaan ideologinen kysymys, joka voi herättää paljon tunteita osapuolten keskuudessa. Siksi olen tyytyväinen siihen, että olemme komiteassa päässeet yhteisymmärrykseen tämän välimietinnön myötä, sanoo Norrback.

– Olemme komiteassa tehneet perusteellisen selvityksen kehityksen tarpeista, sekä tarkkaan punnittu eri vaihtoehtoja. Keskustelua on käyty myös ideologisista kysymyksistä, kuten siitä, tulisiko lapsilisän olla tarveharkintainen vai veronalainen. Minun ja puolueen näkemys on, että kaikki lapset ovat yhdenvertaisia ja yhtä tervetulleita. Täten myös kaikkien tulisi olla oikeutettuja lapsilisään, vanhempien tuloista riippumatta.

Valiokunta tarkastelee mietinnössään sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Komitea käsittelee perusturvaa, ansioturvaa, toimeentulotukea, niiden välistä yhteyttä ja rahoitusta sekä palvelujen nykyistä parempaa yhteensovittamista etuuksiin. Valiokunta esittää mietinnössään erilaisia ​​parannusehdotuksia tulevaa uudistusta varten.

– Minä, ja me RKP:ssä, olemme sitä mieltä, että työnteon tulisi aina olla kannattavaa. Tältä pohjalta olen myös työskennellyt komiteassa. Nykyisen byrokratian vähentäminen on myös avain parempaan ja tehokkaampaan järjestelmään tulevaisuudessa, sanoo Norrback.    

– Yksi nykypäivän suurimmista ongelmista sosiaaliturvassa on jäykkä byrokratia. Uudistuksella haluamme yksinkertaistaa erilaisten etuuksien hakemista ja palvelujen saamista. Meillä on jo käytössä tulorekisteri, sekä myös tiedot niistä, jotka ovat työttömiä ja joiden tukitarve ei ole muuttumassa. Samojen asiakirjojen säännöllinen toimittaminen, sekä päätösten jatkuva odottelu voi olla hyvin rasittavaa niille, joiden arki on jo muutenkin haastava, sanoo Rehn-Kivi.

– Välimietintö on askeleen eteenpäin sosiaaliturvauudistuksessa, mutta paljon työtä on vielä edessä. Seuraavan hallituksen vastuulla on nyt jatkaa aloittamaamme työtä, ja varmistaa, että uudistus viedään loppuun saakka, toteavat Norrback ja Rehn-Kivi.

Blomqvist: Työ sen eteen, että Pohjoismaat olisivat maailman kestävin ja integroitunein alue on erittäin ajankohtaista

Pohjoismaiden pääministerit päättivät elokuussa 2019, että Pohjoismaiden tulee olla maailman kestävin ja integroiduin alue vuoteen 2030 mennessä. Vision toteuttamiseksi laadittiin pohjoismaisten yhteistyöministerien johdolla toimintasuunnitelma. Pohjoismainen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa vision ajankohtaisuutta ja korostaa, että on tärkeää jatkaa systemaattista työtä vision toteuttamiseksi.

Lue edellinen artikkeli

Kansanedustaja Sandra Bergqvist on nimitetty edustajaksi Etelä-Suomen neuvottelukuntaan

Kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist on nimitetty Varsinais-Suomen edustajaksi Etelä-Suomen neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta toimii Etelä-Suomen maakuntien yhteistyö-​ ja edunvalvontaelimenä, ja Varsinais-Suomen edustajat nimitettiin maakuntahallituksen kokouksessa maanantaina.

Lue seuraava artikkeli