Nylander: Trygga tillgången till svenskspråkiga barnledare

Barnledarutbildningen på svenska i södra Finland upphör i och med att yrkesskolan Prakticum inte längre får utbilda barnledare. Undervisnings- och kulturministeriet har fattat beslutet.

– Svenskspråkiga barnledare behövs och sysselsätts i södra Finland och utbildningen har därför lockat både ungdomar och vuxna. Utbildningen uppskattas både av arbetsgivare och av studerandena, poängterar riksdagsledamot Mikaela Nylander som därför förundrar sig över ministeriets beslut.

– De studerande som redan är antagna och studerar kommer inte att hinna slutföra sina studier före Prakticums rättighet upphör. Man kan med fog ifrågasätta detta med tanke på studerandes rättsskydd, trots att Prakticum har en skyldighet att se till att studerandena kan slutföra sina studier, säger Nylander.

För att få klarhet i det bekymmersamma läget har Nylander tillsammans med andra ledamöter från Svenska riksdagsgruppen lämnat ett skriftligt spörsmål.

Sjukvårdsdistriktets överläkare bör ha goda kunskaper i svenska

För att säkerställa kvaliteten i den svenskspråkiga vården uppmanar SFP i Egentliga Finland sjukvårdsdistriktets fullmäktige att ta sitt ansvar och besluta att bibehålla språkkraven i enlighet med distriktets förvaltningsstadga.

Lue edellinen artikkeli

”Vi delar oron – men har egna verktyg för att lösa problemen”

SFP deltar inte i den interpellation som på fredag lämnas in av SDP, De gröna och Vänsterförbundet.

Lue seuraava artikkeli