Nylund: SFP står för demokrati och rättvisa

EU-kommissionen tog i januari första steget mot att börja utreda de lagändringar, som Polens nya regering genomfört. Kommissionen utreder om lagändringarna bryter mot EU:s rättsstatsprinciper i och med begränsningen av medias verksamhet.

– Den europeiska pressfriheten och demokratin hotas för första gången sedan andra världskriget. Efter det senaste valet i Polen har eurokritiska partiet ”Lag och rättvisa” både bytt ut domare i högsta domstolen och ställt media under politikernas inflytande. Utvecklingen är både mycket farlig och helt främmande för vår syn på rättsstaten, säger SFP:s partifullmäktigeordförande Mats Nylund.

– Vad säger Finlands regering? Man stödde visserligen att EU-kommissionen ska få ta till åtgärderna för att rädda demokratin och rättsstaten i Polen. Samtidigt säger ändå Finlands utrikesminister att EU inte ska lägga sig i hur Polens nya makthavare påverkar politikens innehåll i sitt land. Är Finlands ståndpunkt alltså att demokrati och rättsstater inte är något att ha, frågar Nylund.

– SFP är motkraften till sådana tankesätt. Det är återigen vi, som får agera regeringens samvete och stå upp för demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter. Jag oroar mig verkligen för inte bara Polens demokratiutveckling, men även vår egen, om detta är regeringens inställning, avslutar han. SFP:s partifullmäktige sammanträder 6.-7.2. i Karleby.

Haglund: Milloin Sipilä tekee johtopäätökset?

- Sadan metrin juoksu voitetaan kerralla, jalkapallo-ottelu kahdessa puoliajassa, jääkiekossa on kolme erää ja koripallossa neljä neljännestä. Nyt yhteiskuntasopimukseksikin kutsuttu peli yritetään ratkaista viidessä erässä.

Lue edellinen artikkeli

RKP peräänkuuluttaa arvojohtajuutta

Suomi tarvitsee nyt vahvaa arvojohtajuutta ja selkeitä kannanottoja. Selkeiden viestien puute vahingoittaa Suomen kansainvälistä mainetta ja huonontaa uskottavuuttamme EU:n tulevaisuutta koskevissa keskusteluissa.

Lue seuraava artikkeli