RKP peräänkuuluttaa arvojohtajuutta

Suomi tarvitsee nyt vahvaa arvojohtajuutta ja selkeitä kannanottoja. Selkeiden viestien puute vahingoittaa Suomen kansainvälistä mainetta ja huonontaa uskottavuuttamme EU:n tulevaisuutta koskevissa keskusteluissa.

Kryptiset puheenvuorot vaikeista aiheista vahvistavat rasististen äänenpainojen hyväksyttävyyttä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Korkeimmalta taholta tulevat ihmisoikeuksien, yksilön oikeuksien ja inhimillisyyden kyseenalaistamiset uhkaavat yhteiskuntamme perusarvoja.

Taloudellisesti haastavina aikoina etsitään helposti syntipukkeja. RKP:n puoluevaltuusto huomauttaa, että Suomen taloudelliset haasteet eivät johdu pakolaiskriisistä. Lisääntyvää maahanmuuttoa pidettiin aikaisemmin yhtenä ratkaisuna valtavaan kestävyysvajeeseemme. Miten ratkaisusta on yht’äkkiä tullut ongelma?

Kokkolassa viikonloppuna kokoontunut RKP:n puoluevaltuusto korostaa, että tämän päivän yhteiskunnallisessa ilmapiirissä on yhä enemmän tarvetta demokratiaa, oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuksia korostavalle arvojohtajuudelle.

Yksi konkreettinen Suomen taloutta parantava projekti olisi Merenkurkun liikenteen kehittäminen. Toimiva tavaroiden ja matkustajien kuljettamisjärjestelmä Merenkurkun yli hyödyttää koko maata suorana liikenneyhteistyönä Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä. Toteutuakseen projekti tarvitsee poliittista tahtoa ja ymmärrystä kilpailukykyämme sekä työllisyyttämme parantavia konkreettisia toimia kohtaan.

Nylund: SFP står för demokrati och rättvisa

EU-kommissionen tog i januari första steget mot att börja utreda de lagändringar, som Polens nya regering genomfört. Kommissionen utreder om lagändringarna bryter mot EU:s rättsstatsprinciper i och med begränsningen av medias verksamhet.

Lue edellinen artikkeli

Helt oacceptabelt ur språklig synvinkel

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson är bestört över justitieminister Jari Lindströms förslag att skära ner antalet tingsrätter från nuvarande 27 till 20.

Lue seuraava artikkeli