Ollikainen: Elinvoimainen Pohjanmaa on otettava huomioon tulevissa liikennehankkeissa

Toimiva infrastruktuuri on uskomattoman tärkeä Suomen kilpailukyvylle, mutta myös meidän hyvinvoinnin kannalta. Jotta koko maa pysyisi elinvoimaisena, tarvitaan lisää investointeja kaikilla tasoilla tieverkon, rautateiden, satamien, lentokenttien ja kuituverkon osalta.

– Toimiva infrastruktuuri on kokonaisuus. Se vaikuttaa meihin kaikkiin jollakin tavalla. Se koskee saavutettavuutta ja turvallisuutta, miten pääset töihin tai muihin palveluihin, mutta on kyse myös koko alueen elinvoimaisuudesta. Suomi on riippuvainen vientituloista, ja on erittäin tärkeää, että saamme tuotteemme ajoissa ulos. Tämä edellyttää muun muassa hyviä ja hyvin kunnossapidettyjä teitä ja satamia. Vientiriippuvaisena maakuntana tämä on meille Pohjanmaalla erityisen tärkeää, sanoo Mikko Ollikainen, RKP:n kansanedustaja ja eduskuntavaaliehdokas.

Kuluvalla vaalikaudella Ollikainen on ollut mukana kehittämässä pitkän aikavälin liikenneohjelmaa Liikenne 12, ja hän toimii myös aloitteestaan perustetun VT8-verkoston puheenjohtajana.

– Olemme muun muassa onnistuneet saamaan useita hyviä investointeja valtatie 8:lle, jotka hyödyttävät vientirannikkoamme tulevina vuosina, mutta tarvitsemme tulevaisuudessa lisää investointeja myös satamiin ja rautateille. Infrastruktuurihankkeet edellyttävät, jos jotain, pitkän aikavälin lähestymistapaa ja tiivistä yhteistyötä teollisuuden, päätöksentekijöiden ja viranomaisten välillä. Tämä on parantunut Pohjanmaalla ja sitä kehitetään edelleen, Ollikainen sanoo.

 

Ollikainen: Ruotsinkielisillä nuorilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet tietoon rikoksista

Uusi verkkosivu, Nuoret ja rikollisuus -sivusto, on kehitetty yhteistyössä poliisin ja sisäministeriön kanssa. Verkkosivuston tavoitteena on edistää 12-18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rikosten ilmoittamista poliisille ja pyrkiä parantamaan heidän asemaansa rikoksen uhreina sekä varmistamaan heidän oikeutensa saada apua. Sivu on kohdennettu erityisesti lapsille ja nuorille ja antaa vastauksia ja apua kysymyksiin, jotka koskevat rikoksia. Sivut ovat saatavilla ainoastaan suomeksi.

Lue edellinen artikkeli

Blomqvist: Työ sen eteen, että Pohjoismaat olisivat maailman kestävin ja integroitunein alue on erittäin ajankohtaista

Pohjoismaiden pääministerit päättivät elokuussa 2019, että Pohjoismaiden tulee olla maailman kestävin ja integroiduin alue vuoteen 2030 mennessä. Vision toteuttamiseksi laadittiin pohjoismaisten yhteistyöministerien johdolla toimintasuunnitelma. Pohjoismainen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa vision ajankohtaisuutta ja korostaa, että on tärkeää jatkaa systemaattista työtä vision toteuttamiseksi.

Lue seuraava artikkeli