Ollikainen: Ruotsinkielisillä nuorilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet tietoon rikoksista

Uusi verkkosivu, Nuoret ja rikollisuus -sivusto, on kehitetty yhteistyössä poliisin ja sisäministeriön kanssa. Verkkosivuston tavoitteena on edistää 12-18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rikosten ilmoittamista poliisille ja pyrkiä parantamaan heidän asemaansa rikoksen uhreina sekä varmistamaan heidän oikeutensa saada apua. Sivu on kohdennettu erityisesti lapsille ja nuorille ja antaa vastauksia ja apua kysymyksiin, jotka koskevat rikoksia. Sivut ovat saatavilla ainoastaan suomeksi.

– Olisi tärkeää, että kaikki lapset ja nuoret, riippumatta äidinkielestään, saavat tietoa ja työkaluja rikosten käsittelyyn. Sivusto on tärkeä aloite ja hyvä väline ja siksi on erittäin tärkeää, että se on saavutettavissa kaikille lapsille ja nuorille yhdenvertaisella tavalla, Ollikainen sanoo. 

Kansanedustaja Ollikainen on yllä mainitusta syystä jättänyt kirjallisen kysymyksen asianomaiselle ministerille..

Sen lisäksi, että haluan sisäministeriön tekevän sivun ruotsiksi, haluan kirjallisella kysymyksellä herättä keskustelua siitä, että tietoa pitää olla saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Suuri osa nuoriin kohdistuvasta ja nuorten tekemästä rikollisuudesta on piilorikollisuutta, joka ei tule viranomaisten tietoon eikä näy tilastoissa. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että tieto on saatavilla niin suomeksi kuin ruotsiksi, Ollikainen sanoo.

RKP Varsinais-Suomen ehdokaslista valmis vuoden 2023 eduskuntavaaleihin

RKP Varsinais-Suomen piirihallitus nimesi viimeisen ehdokkaansa kevään eduskuntavaaleihin. Ehdokasasettelu on niin ikään valmis ja RKP lähtee vaaleihin täydellä, 17 ehdokkaan listalla.

Lue edellinen artikkeli

Ollikainen: Elinvoimainen Pohjanmaa on otettava huomioon tulevissa liikennehankkeissa

Toimiva infrastruktuuri on uskomattoman tärkeä Suomen kilpailukyvylle, mutta myös meidän hyvinvoinnin kannalta. Jotta koko maa pysyisi elinvoimaisena, tarvitaan lisää investointeja kaikilla tasoilla tieverkon, rautateiden, satamien, lentokenttien ja kuituverkon osalta.

Lue seuraava artikkeli