Ollikainen: Ilmastonmuutos ei ole pelkästään haaste vaan myös mahdollisuus maamme yrityksille

Eduskunnassa käytiin tänään kuulemiskeskustelu keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta. Kansanedustaja Mikko Ollikainen (RKP) korosti ryhmäpuheessaan ilmastotyön merkitystä eri tasoilla, sekä minkälaisia mahdollisuuksia ilmastotyö voi avata maamme yrityksille.

Ilmastopolitiikan suunnitelma viitoittaa sitä, miten saavutamme hiilineutraaliustavoitteemme, erityisesti niin sanotulla taakanjakosektorilla. Tavoitteet on asetettu EU:ssa, mikä kertoo siitä, että on äärimmäisen tärkeää, että Suomi vaikuttaa aktiivisesti EU:n tasolla.

-Ilmastotyötä on tehtävä kaikilla tasoilla – kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella. Esimerkiksi useilla suomalaisilla kaupungeilla ja kunnilla on omat kunnianhimoiset tavoitteensa ja suunnitelmansa, sanoo Ollikainen.

Tehokkaan ilmastotyön mahdollistamiseksi tulisi investointimahdollisuuksista tehdä enemmän houkuttelevia.

-Meidän on tehtävä investoinneista houkuttelevia. Lupaprosessien on oltava nopeita. Yhteistyön yritysten kanssa on oltava sellaista, että ne tuntevat olevansa tervetulleita. Meidän tulee suhtautua avoimesti kaikkiin uusiutuvan energian muotoihin, kuten biokaasuun, tuuleen, aurinkoon ja vetyyn. Luovuutta tarvitaan kaikilla tasoilla, sanoo Ollikainen.

Ollikainen korostaa myös energiakysymyksen turvallisuusnäkökohtaa sekä kotimarkkinoiden merkitystä.

-Energian saatavuus liittyy entistä enemmän turvallisuuskysymyksiin. Turvallisuus on kansainvälisesti kasvava markkina. Jos onnistumme välttämään aiemmin tehdyt virheet, voimme luoda kotimaiset markkinat, joilla yritykset voivat kasvaa sen kokoisiksi, että ne kykenevät kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla. Venäläisestä energiasta irtautumiseksi tehtävät vaikeat päätökset antavat meille mahdollisuuden löytää kotimaisia ratkaisuja, jotka luovat työtä, toteaa Ollikainen.

-Nyt käsiteltävä ilmastosuunnitelma on vakaalla pohjalla. Suomen on oltava kehityksen eturintamassa ja muistettava, että ilmastonmuutos ei ole pelkästään haaste, vaan myös mahdollisuus maamme yrityksille, sanoo Ollikainen.

Rehn-Kivi: Seniorineuvolat ottavat askeleen eteenpäin!

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietintönsä laajasta lakipaketista vanhuspalveluiden parantamiseksi, sosiaalilain muuttamisesta, vanhusten toimintakyvyn tukemisesta ja vanhusten sosiaali- ja terveyspalveluista. RKP:n kansanedustaja ja valiokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi on keväällä, samaan aikaan kuin lakipakettia on käsitelty, jättänyt lakialoitteen vanhustenhuollon ennaltaehkäisevän toiminnan parantamiseksi ja lakisääteisten seniorineuvoloiden käyttöönottamiseksi koko maassa. Lakialoitetta kannatti melkein jokaisen eduskuntapuolueen edustajia. Valiokunta on nyt Rehn-Kiven ehdotuksesta yksimielisesti lisännyt uuden momentin” ikääntyneen väestön neuvolatoiminnasta” ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäisyyttä tukevia neuvontapalveluita käsittelevään lakipykälään.

Lue edellinen artikkeli

Käteen on jäätävä enemmän rahaa

Varhaiskasvatus, koulu, vanhustenhuolto, sairaalat, liikunta, kulttuuri, joukkoliikenne, poliisi ja kaikki muu hyvä, joka tuo turvallisuutta arkeemme ei synny tyhjästä. Hyvinvointi luodaan työllä ja yrittäjyydellä. Siten saamme verotuloja, jotka pitävät yhteiskuntamme rattaat pyörimässä. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskuntamme paras tae on kestävä talous.

Lue seuraava artikkeli