Rehn-Kivi: Seniorineuvolat ottavat askeleen eteenpäin!

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään saanut valmiiksi mietintönsä laajasta lakipaketista vanhuspalveluiden parantamiseksi, sosiaalilain muuttamisesta, vanhusten toimintakyvyn tukemisesta ja vanhusten sosiaali- ja terveyspalveluista. RKP:n kansanedustaja ja valiokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi on keväällä, samaan aikaan kuin lakipakettia on käsitelty, jättänyt lakialoitteen vanhustenhuollon ennaltaehkäisevän toiminnan parantamiseksi ja lakisääteisten seniorineuvoloiden käyttöönottamiseksi koko maassa. Lakialoitetta kannatti melkein jokaisen eduskuntapuolueen edustajia. Valiokunta on nyt Rehn-Kiven ehdotuksesta yksimielisesti lisännyt uuden momentin” ikääntyneen väestön neuvolatoiminnasta” ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäisyyttä tukevia neuvontapalveluita käsittelevään lakipykälään.

– Olen kiitollinen ja iloinen siitä, että valiokunta on ottanut lakiesitykseni sisällön huomioon ja lisännyt yksimielisesti lakipykälään tekstin ikääntyvän väestön neuvoloista. Vaikka laissa ei lakialoitteen tapaan velvoiteta hyvinvointialueita perustamaan seniorineuvoloita, on tämä ratkaiseva ja tärkeä askel oikeaan suuntaan. Useat käsittelyn aikana kuulemamme asiantuntijat ovat nostaneet esille ennaltaehkäisevien toimenpiteiden tärkeyden ja nyt lakisääteistä vanhusten neuvolaa halutaan edistää myös kansalaisaloitteella. Tämä on toimintamuoto, jolla on monen tahon vahva tuki, Rehn-Kivi sanoo.

Rehn-Kivi yllättyi vastustuksesta seniorineuvola-sanaan, mutta pitää kuitenkin tärkeämpänä että toiminnan sisällölle löytyy ymmärrystä. Valiokunnan jäsen Hanna-Leena Mattila (kesk) kannatti Rehn-Kiven ehdotuksia. Rehn-Kivi on myös jättänyt yhdessä Pia Kauman (kok.) kanssa valtuustoaloitteen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, jossa ehdotetaan, että valtuusto varaa vuoden 2023 talousarviossa varoja vanhusten ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja seniorineuvola-pilottihankkeeseen.

– Hyvin harvoin saadaan lakialoitteen sisällölle konkreettisia tuloksia näin nopeasti. Suurin työ on kuitenkin vielä jäljellä, sillä nyt meidän on saatava hyvinvointialueet vakuuttuneiksi toteuttamaan senioripalveluita yhdenvertaisesti suunnitelmiemme mukaisesti. Kun pystymme havaitsemaan sairaudet ajoissa, ja vähentämään ikäihmisten yksinäisyyttä ja turvattomuutta, terveet elinvuodet lisääntyvät sekä elämänilo ja toimintakyky paranevat. Samalla toimimme pitkällä tähtäimellä kustannustehokkaasti. Kaikki ikäihmisemme ansaitsevat merkityksellisen arjen sekä ihmisarvoisen ja mahdollisimman aktiivisen elämän, Rehn-Kivi sanoo.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi myös yksimielisesti lausuman, että hallitus selvittää hyviä toimintatapoja ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi ja parhaiden käytäntöjen vakiinnuttamiseksi koko maahan esimerkiksi ikäihmisten neuvolatoimintana.

Bergqvist: Panostuksia lapsiin, nuoriin ja osaamiseen tarvitaan luomaan uskoa tulevaisuuteen

Eduskunnassa on tänään käyty palautekeskustelu julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023–2026. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (Rkp) painotti ryhmäpuheenvuorossaan, että poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia, mutta kasvava lainataakka ei voi olla pitkän aikavälin ratkaisu.

Lue edellinen artikkeli

Ollikainen: Ilmastonmuutos ei ole pelkästään haaste vaan myös mahdollisuus maamme yrityksille

Eduskunnassa käytiin tänään kuulemiskeskustelu keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta. Kansanedustaja Mikko Ollikainen (RKP) korosti ryhmäpuheessaan ilmastotyön merkitystä eri tasoilla, sekä minkälaisia mahdollisuuksia ilmastotyö voi avata maamme yrityksille.

Lue seuraava artikkeli