Käteen on jäätävä enemmän rahaa

Varhaiskasvatus, koulu, vanhustenhuolto, sairaalat, liikunta, kulttuuri, joukkoliikenne, poliisi ja kaikki muu hyvä, joka tuo turvallisuutta arkeemme ei synny tyhjästä. Hyvinvointi luodaan työllä ja yrittäjyydellä. Siten saamme verotuloja, jotka pitävät yhteiskuntamme rattaat pyörimässä. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskuntamme paras tae on kestävä talous.

Työ turvaa myös arkemme. Me RKP:läiset koemme, että työnteon on aina oltava kannattavaa. Ahkeruuden ja työn on oltava palkitsevaa. Verotuksen on kannustettava työntekoa ja yrittä­jyyttä. Olemme jo pitkään olleet sitä mieltä, että ansiotuloverotus on Suomessa liian korkealla tasolla ja että sitä veronkorotusten sijaan tulee alentaa pitkällä aikavälillä. Kun teet enemmän töitä, sen on näyttävä myös lompakossasi. Tavalliselle työntekijälle on jäätävä enemmän rahaa käteen.

Putinin julma sota Ukrainassa on johtanut muun muassa ruoan ja polttoaineiden hintojen nousuun. Inflaatio ja arjen kustannukset nousevat. Mutta, miten voisimme turvata suomalaisten ostovoiman? Meidän olisi alennettava ansiotulosta ja eläkkeistä perittävää veroa. Mielestäni aika on nyt kypsä siihen. Minulla ja RKP:llä on selkeä mielipide asiasta syksyn talousarvioneuvotteluja varten. Emme halua veronkorotuksia. Ansio- ja eläketuloveroa on sen sijaan alennettava.

 

”Meidän olisi alennettava ansiotulosta ja eläkkeistä perittävää veroa. Mielestäni aika on nyt kypsä siihen. Minulla ja RKP:llä on selkeä mielipide asiasta syksyn talousarvioneuvotteluja varten. Emme halua veronkorotuksia. Ansio- ja eläketuloveroa on sen sijaan alennettava.”

 

Olemme tällä hallituskaudella toteutta­neet monia sekä työllisyysastetta parantaneita että julkista taloutta vahvistaneita työllisyystoimia. Työllisyysaste lähenee Suomessa 75 prosenttia. Mutta voimme tehdä vielä enemmän. Meidän on tavoiteltava muiden Pohjoismaiden lailla 80 prosentin työllisyysastetta. Tämä edellyttää määrätietoisia toimenpiteitä. Työmarkkinoiden uudistamistarve ei ole hävinnyt minnekään. Tarvitsemme parempia edellytyksiä solmia paikallisia sopimuksia ja kannustavampaa työttömyysturvaa. Lisäksi on täysin selvää, että tarvitsemme huomattavasti nykyistä suurempaa työperäistä maahanmuuttoa. Meidän olisi siksi poistettava ulkomaisen työvoiman tarveharkinta! 

Uusia työpaikkoja syntyy pääasiassa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Yritystemme ja elinkeinoelämämme on siksi saatava parhaat mahdolliset edellytykset onnistua. Verotuksen on oltava yrittäjyyttä kannustavaa. Yhteisöveron on oltava kilpailukykyinen. Yritykseen takaisin investoitavien voittojen yhteisöverokannan olisi oltava alhaisempi, esimerkiksi 15 prosenttia. Start-up-yritykset olisi voitava vapauttaa yhteisöverosta esimerkiksi kahtena-kolmena ensimmäisenä toimintavuonna. Tämä olisi vahva signaali, että yrityksen perustaminen kannattaa.

Tutkimus ja innovaatiot vievät Suomea eteenpäin ja luovat menestyksen ja kilpailukyvyn perustan. Pääsy tavoitteeseemme, että tutkimus- ja kehitysvarojen osuuden on pitkällä aikavälillä oltava neljä prosenttia BKT:stä, edellyttää panostuksia yksityiseltä sektorilta ja elinkeinoelämältä. Meidän on kannustettava etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä lisäämään tutkimus- ja kehitysmäärärahojaan. Uskon, että hallituksen nyt keväällä tekemä verovähennyspäätös on hyvä edistysaskel asiassa. Myös Suomi-kuva on tärkeä, ja Nato-hakemuksemme vahvistaa sitä. Sillä on suuri merkitys elinkeinoelämällemme ja sille, että Suomi on mahdollisimman houkutteleva investointikohde. 

Lopuksi toivotan kaikille hyvää ja rentouttavaa kesää! Muistakaa käyttää pelastusliiviä! Se on edullinen henkivakuutus. 

Aluevaaleissa tarvitaan sinun ääntäsi!

23. tammikuuta 2022 on historiallinen päivä. Silloin me nimittäin suuntaamme kohti vaaliuurnia äänestääksemme aluevaaleissa ensimmäistä kertaa koskaan. Näiden vaalien keskiössä on sinun ja minun arjen turvallisuus.

Lue edellinen artikkeli

Älä pidä mitään itsestäänselvyytenä – äänestä!

Pian on taas eduskuntavaalit. Neljä vuotta kuluu nopeasti ja viime vuosina on tapahtunut uskomattoman paljon kaikkea, myös sellaista, jota kukaan meistä ei olisi voinut ennakoida.

Lue seuraava artikkeli