Ollikainen: Koronapandemian seuraukset lapsiin ja nuoriin on otettava vakavasti

Koronapandemia on ollut raskas aika lapsille ja nuorille. Sen osoittaa THL:n tänään julkaiseman kyselyn tulokset. Erityisen heikossa asemassa ovat tytöt, joiden joukossa yksinäisyys on lisääntynyt merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna. Kyselyn mukaan joka neljäs tyttö tuntee olonsa usein tai jatkuvasti yksinäiseksi.

– Kysely vahvistaa huolemme koronapandemian vaikutuksista lasten ja nuorten hyvinvointiin. Nyt tarvitaan todella niitä panostuksia ja tukitoimenpiteitä joista ollaan puhuttu ja joihin on suunnattu rahaa viimeisten vuosien aikana, erityisesti oppilas- ja opiskelijaterveydenhuoltoon. Toimiva yhteistyö koulun ja terveydenhuollon välillä, jossa oppilaat ovat keskiössä, on erityisen tärkeää nyt ja tulevaisuudessa kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa, kansanedustaja Mikko Ollikainen (RKP), eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen, sanoo.

Siitä huolimatta, että yli 80 prosenttia pojista 8. ja 9. luokalla ovat tyytyväisiä elämäänsä, vastaukset osoittavat, että useampi lapsi ja nuori tulee tarvitsemaan tukea tilanteissa jotka liittyvät sosiaalisiin suhteisiin ja ahdistuneisuuteen.

– Lähiopetus ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovat tärkeämmät kuin koskaan. Kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria ovat lopettaneet vapaa-ajan harrastuksensa koronapandemian myötä ja nyt on erityisen tärkeää saada nämä lapset ja nuoret takaisin, erityisesti heidät jotka ovat yksinäisiä. Esimerkiksi Suomen mallilla halutaan tarjota lapsille maksuton harrastus koulupäivän aikana, ja kysely osoittaa, että olisi erityisen tärkeää aktivoida tyttöjä toiminnassa, Ollikainen sanoo.

Jo aikaisemmin on todettu, että koronapandemialla ja etäopetuksella on ollut vaikutusta lasten ja nuorten perustaitoihin, kuten luku- kirjoitus- ja laskutaitoihin.

– Perusopetuksen on annettava lapsille ja nuorille riittävät perustaidot. Syksyn aikana on tullut viestiä siitä, että osaamistason kehityksessä on tapahtunut huolestuttava trendi etäopetuksesta johtuen. Tämä on ongelma on otettava vakavasti, Ollikainen sanoo.

Kouluterveyskysely on tehty vuodesta 1996 ja tänä vuonna siihen osallistui 264 878 lasta ja nuorta. Kysely tehtiin keväällä 2021.

 

Adlercreutz peräänkuuluttaa tasa-arvoisia kutsuntoja

Eduskunnan keskustelussa puolustuspoliittisesta selonteosta Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz otti kantaa tasa-arvoisten kutsuntojen käyttöönoton puolesta.

Lue edellinen artikkeli

Wickström: Rantaradan tulevaisuudennäkymiä ei tule ohittaa valtion junaliikenteen hankinnoissa

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee parhaillaan ehdotuksensa junaliikenteestä, jonka valtio hankkii VR:ltä. Kyseinen hankinta ylettyy yhdeksän vuotta eteenpäin.

Lue seuraava artikkeli