Ollikainen: Luottamus ja turvallisuudentunne erityisen tärkeitä nyt

Eduskunta käsitteli tänään valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selontekoa ja Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuorossa kansanedustaja Mikko Ollikainen painotti turvallisuusviranomaisten ja ennaltaehkäisevän työn merkitystä.

Muuttunut ulkopoliittis- ja turvallisuuspoliittinen tilanne Euroopassa on lisännyt tarvetta saada vastauksia oman ja maan turvallisuudesta. Demokraattisessa oikeusvaltiossamme luottamus on yksi turvallisuuden peruspilareista, ja kansan korkea luottamus viranomaisiin on asia, jota tulee vaalia. Kansalaisten turvallisuudentunne on tärkeää ja avun on oltava saatavilla. Yhteiskunnassa ihmisten on tultava nähdyiksi ja kuulluiksi, kaikilla tasolla, Ollikainen sanoo.

Selonteko määrittää Suomen sisäisen turvallisuuden politiikan tuleville vuosille. Tavoitteena on varmistaa sisäisen turvallisuuden kehittyminen niin, että Suomi on entistä turvallisempi maa kaikille ihmisille ja ihmisryhmille.

– Sisäinen turvallisuuden kannalta on tärkeää turvata avainasemassa olevien viranomaisten toimintaedellytyksiä. Esimerkiksi Paraisilla on vastattu lähipoliisin partiointia koskevaan kysyntään kyläpoliiseja nimittämällä, ja tätä voisi mielestäni soveltaa muuallakin.

– Emme kuitenkaan saa unohtaa panostuksia epäsuoriin keinoihin, jotka lisäävät turvallisuutta. Meidän on edistettävä yhteiskunnallista osallisuutta, varmistettava laadukas koulutus kaikille lapsille ja nuorille ja torjuttava oppimiserojen kasvua.  Tiedämme, että sosiaalinen pahoinvointi ja syrjäytyminen ovat kasvavia turvallisuuden uhkia, jotka on otettava vakavasti, Ollikainen toteaa.

Ollikainen painotti myös tarvetta olemaan valppaana maailmalla lisääntyvän informaatiovaikuttamisen suhteen.  Pandemian aikana on nähty, miten salaliittoteoriat leviävät ja tavoittelevat epäluottamuksen syntymistä yhteiskunnassa.

 –   Monipuolinen koulutus on perusteellinen tapa vastusta informaatiovaikuttamisen kielteisiä vaikutuksia. Suomen koulutusjärjestelmä on vahva ja sitä tulee kehittää ja ylläpitää. Opetuksen kautta vahvistamme entisestään suomalaisten medialukutaitoja, Ollikainen sanoo.

Hanna Lönnfors haluaa jatkaa RKP Uudenmaan puheenjohtajana

Hanna Lönnfors haluaa jatkaa Uudenmaan RKP:n puheenjohtajana. Lönnfors valittiin piirin puheenjohtajaksi piirikokouksessa vuonna 2021 ja asettuu nyt ehdolle uudelleenvalintaa varten.

Lue edellinen artikkeli

Anni Dahlén Uudenmaan hyvinvointialueiden RKP:n koordinaattoriksi

Anni Dahlén on aloittanut RKP:n koordinaattorina Uudenmaan hyvinvointialueilla. Dahlén tulee koordinoimaan RKP:n toimintaa maakunnan neljällä hyvinvointialueella: Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Vantaan ja Keravan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Dahlén on aikaisemmin työskennellyt ministeri Thomas Blomqvistin eduskunta-avustajana.

Lue seuraava artikkeli