Parlamentti vaatii selkeämpiä sääntöjä merimetsoon kohdistuville toimenpiteille

Euroopan parlamentti on lokakuussa päätöslauselmassa kehottanut komissiota välittömästi arvioimaan, onko lintudirektiivi edelleen tarkoituksenmukainen ehkäisevien toimenpiteiden ja lajien rinnakkaiselon kannalta. Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (RKP/Renew) pitää kannanottoa tervetulleena.

Kehotuksen yhteydessä komissiota pyydetään laatimaan ohjenuora lintudirektiivin poikkeusten soveltamiselle.

– Käytännössä me parlamentissa ilmaisemme tällä tavalla huolemme siitä, että ehkäisevät toimet eivät ole tähän mennessä olleet riittäviä ja että sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset eivät aina ole mahdollistaneet merimetson ja muiden lajien rinnakkaiseloa, Torvalds sanoo.

Päätöslauselma eroaa parlamentin aikaisemmista lausunnoista, sillä enemmistö europarlamentaarikoista vastusti aiemmin lintudirektiivin avaamista. Asia on ollut erittäin politisoitunut erityisesti osana laajempaa biologista monimuotoisuutta koskevaa keskustelua.

Parlamentin uusi päätöslauselma merimetsoihin liittyvistä toimenpiteistä ei kuitenkaan vielä takaa lainsäädännön päivitystä.

– Komissio ei näe tarvetta avata lintudirektiiviä, koska jäsenmailla on jo mahdollisuus poikkeuksiin ja lupien myöntämiseen suojametsästyksen kaltaisiin toimenpiteisiin. Komission kannassa ei ole mitään uutta eikä se parlamentin uuden kannan myötä muuttunut. Työ muutosten aikaansaamiseksi jatkuu siis kansallisella tasolla ja on Suomen viranomaisten asia toimia, Torvalds toteaa.

Päätöslauselma on toisin sanoen parlamentin tapa osoittaa, että komissio ei ole tehnyt tarpeeksi, mutta todellinen työ on edelleen kansallisten poliitikkojen harteilla, toimivien ratkaisujen aikaansaamiseksi.

Euroopan parlamentin päätöslauselma on luettavissa kokonaisuudessaan Euroopan parlamentin verkkosivuilla.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0334_FI.pdf

RKP Varsinais-Suomi nimesi ehdokkaita vuoden 2023 eduskuntavaaleihin

RKP Varsinais-Suomen piirihallitus nimesi seitsemän ehdokasta eduskuntavaaleihin ja illan nimeämisen myötä yli puolet listasta on nyt täytetty. Piiri nimeää kaikki ehdokkaansa ennen vuodenvaihdetta.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Saamelaisten kielellisten oikeuksien eteen tarvitaan pitkäjänteistä työtä

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson korostaa saamen kielten viikon yhteydessä pitkäjänteisen työn merkitystä saamelaisten kielten oikeuksien puolesta.

Lue seuraava artikkeli