Perhevapaiden uudistus valmisteltava parlamentaarisesti

Millä logiikalla hallitus valmistelee yritystukien uudistusta parlamentaarisesti, mutta perhevapaiden uudistusta hallituksen sisällä?

– Perhepolitiikalla on pitkäaikaisia vaikutuksia koko yhteiskuntaan, ja järkevintä kauaskatseisinta olisi uudistaa perhevapaita siten, että kaikki puolueet ovat mukana valmistelussa. Nyt vaikuttaa siltä, että hallitus priorisoi yritystukia enemmän kuin laajalti hyväksyttyä ja tulevaisuuteen katsovaa perhevapaiden uudistusta, sanoo RKP:n puheenjohtaja ja kansanedustaja Anna-Maja Henriksson.

Vuoden 2018 talousarvion yhteydessä hallitus sopi aloittavansa perhevapaiden uudistuksen. Samalla se päätti luoda parlamentaarisen työryhmän tarkastelemaan yritystukien kehittämistä.

– RKP on pitkään painottanut perhevapaiden uudistuksen tarvetta. Se parantaisi työllisyyttä ja molempien vanhempien mahdollisuutta osallistua lasten kasvatukseen, sekä antaisi kaikille lapsille mahdollisuuden varhaiskasvatukseen. Lisäksi olemme peräänkuuluttaneet nykyisen yritystukijärjestelmän tarkastelua siten, että resurssit ohjattaisiin innovaation ja kehityksen tukemiseen, pienten ja keskisuurten yritysten viennin kasvattamiseen sekä työllisyyden parantamiseen.

RKP on ehdottanut perhepolitiikan kolmiosaista kokonaisuudistusta, joka koostuu perhevapaiden uudistamisesta 6+6+6 -mallin mukaisesti, 13 kuukauden joustavasta kotihoidon tuesta ja neljän tunnin maksuttomasta varhaiskasvatuksesta jokaiselle kolme vuotta täyttäneelle lapselle. 6+6+6 -malli antaa molemmille vanhemmille oikeuden kuuden kuukauden vapaaseen, ja antaa perheen itsensä päättää, miten kolmas puolivuotinen jaetaan.

Biaudet: Humanitaarinen suojelu otettava uudelleen käyttöön

Kansanedustaja Eva Biaudet’n lakialoite humanitaarisen suojan uudelleen käyttöönotosta on tänään eduskunnan käsiteltävänä. Suomi on arveluttavalla tavalla kiristänyt turvapaikkapolitiikkaansa.

Lue edellinen artikkeli

Helsinki: Ryhmäpuheenvuoro koskien kaupungin strategia

Puhe on kokonaisuudessaan molemmilla kielillä.

Lue seuraava artikkeli