Pohjanmaa tarvitsee pelastushelikopterin!

Kansanedustajat Anna-Maja Henriksson, Mats Nylund ja Joakim Strand vaativat, että valtio kantaa vastuunsa ja myöntää lisäresursseja pelastushelikopterin saamiseksi Pohjanmaalle.

– Oikeusasiamies on todennut, että pelastushelikopterien jakautuminen Suomessa on epäreilu ja että tiilanne tulee korjata. Pohjanmaa on erityisen vaikeassa asemassa. Tasa-arvoisen akuuttihoidon saatavuuden varmistamiseksi on pohjanmaalaiselle pelastushelikopterille annettava lisäresursseja, sanoo RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

Kun hallitus nyt suunnittelee päivystävien sairaaloiden määrän leikkaamista tulee akuuttihoito entistä tärkeämmäksi. Siksi kansanedustajat jättivät tänään talousarvioaloitteen, jossa esitetään 6 miljoonan euron lisärahoitusta akuuttihoidon turvaamiseksi.

– Kiireellisen hoidon saatavuus on voitava taata kaikille asuinpaikasta riippumatta. Toimiva sairaanhoito on hyvinvointiyhteiskuntamme perusta. Vaasan keskussairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen lisäksi kiireellinen hoito Pohjanmaalla on turvattava. Meidän on voitava luottaa siihen, että läheisemme saavat tarvitsemaansa hoitoa silloin kun tarvitsevat sitä.

Ministeriö otti osittain järjen käteen

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti torstaina, että se ottaa maksettavakseen lähijunaliikenteen Siuntioon.

Lue edellinen artikkeli

Nylund ja Henriksson vaativat lisärahoitusta liikennehankkeille

Kansanedustajat Mats Nylund ja Anna-Maja Henriksson jättivät yhdessä kaksi talousarvioaloitetta alueellisista liikennehankkeista. Edustajat haluavat vahvistaa alueen kilpailukykyä ja edistää liikenneturvallisuutta maanteillä.

Lue seuraava artikkeli