Regina Koskinen vill bli kretsordförande i Egentliga Finland

Ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Pargas Regina Koskinen har meddelat att hon ställer sig till förfogande i valet till kretsordförande för SFP i Egentliga Finlands krets.

– Vi har flera viktiga val på kommande och jag vill vara med och leda kretsen till valsegrar. Jag ställer upp för att bevaka våra gemensamma intressen i landskapet, säger Koskinen. Det förestående landskapsvalet ska, av allt att döma, hållas redan i oktober i år. Riksdagsvalet hålls under våren 2019.

— Det är två viktiga val som vi ska förbereda oss väl inför. Vi ska se till att genomföra goda kampanjer – och vinna valet.

Enligt Koskinen är lokalavdelningarna i nyckelposition för en lyckad valrörelse.

– Det är där våra medlemmar är anslutna och det är där lokalkännedomen finns. Livskraftiga lokalavdelningar är basen för vår verksamhet och vi som krets ska stöda dem i deras viktiga uppdrag. Vi kommer att fortsätta hålla kretsstyrelsemöten ute i vår region och även ordna annan form av verksamhet.

SFP i Egentliga Finland väljer ny kretsordförande på kretsmötet den 14 april.

Mer information: Regina Koskinen, 040 578 9098

SFP söker kontaktchef för Helsingfors krets

Svenska folkpartiet i Finland söker en kontaktchef vid Helsingfors krets för ett moderskapsvikariat.

Lue edellinen artikkeli

SFP i Helsingfors: ”Den svenskspråkiga servicen får inte glömmas bort”

SFP i Helsingfors kretsstyrelse diskuterade under verksamhetsårets sista styrelsemöte det stundande landskapsvalet och nomineringen av kandidater från Helsingfors i landskapsvalet.

Lue seuraava artikkeli