Rehellisyys, realismi ja usko tulevaisuuteen

RKP käy vaaleihin realistisin lupauksin ja tervellä uskolla tulevaisuuteen

Näin sanoo RKP:n puheenjohtaja, puolustusministeri Carl Haglund RKP:n vaaliohjelman julkistamistilaisuudessa. Haglund painottaa, että meidän on lopetettava elämään yli varojemme. Ei ole myöskään rehellistä syyttä muita talousvaikeuksistamme.

Päästäksemme pois taloutemme kriittisestä tilanteesta meidän on luotava uusia työpaikkoja. RKP:n vaaliohjelmassa on ehdotuksia miten voimme parantaa yrityksien mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja. Tärkein yksittäinen tekijä on kuitenkin usko tulevaisuuteen. Siksi RKP ajaa politiikkaa, joka tekee työnteosta kannattavaa. Muun muassa työnteon, eläkkeiden ja yrittämisen veroja ei saa kiristää.

Työnteon kynnykset, kuten kannustinloukut, on poistettava dynaamisemman työmarkkinan eteen. Tukijärjestelmän pitää kannustaa työntekoon. sekä työnantajat että palkansaajat tarvitsevat enemmän joustavuutta, jotta työnantajat uskaltavat palkata ihmisiä ja että työntekijöiden työssäjaksaminen paranee. Tarvitsemme avoimemmat työmarkkinat, myös ulkomaalaisille. Yrityksien mahdollisuudet palkata Suomessa tutkinnon suorittaneet ulkomaalaiset opiskelijat on parannettava poistamalla sääntöja ja rajoituksia jotka koskevat näiden oleskelulupaa.

Työ tulee olemaan vaalien suuria kysymyksiä. haglund muistuttaa, että meillä on 60 000 vapaata työpaikkaa Suomessa. Se, että meillä samalla on 300 000 työtöntä osoittaa, että työpaikat ja työntekijät eivät löydä toisiaan tarpeeksi hyvin. Työnvälitysjärestelmä tarvitsee uudistuksen.

RKP:n vaaliohjelma löytyy täältä.

Har vi tappat känslan för solidaritet?

SFP:s specialförening Kristet samhällsansvar samlades till en visionsdag i Tammerfors.

Lue edellinen artikkeli

Hyvinvointivaltio tarvitsee lisää maahanmuuttajia

Tuoreen Elinkeinoelämän Valtuuskunnan raportin mukaan Suomi tarvitsee vuosittain 34 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoima ei lähivuosikymmeninä supistuisi

Lue seuraava artikkeli