Hyvinvointivaltio tarvitsee lisää maahanmuuttajia

Tuoreen Elinkeinoelämän Valtuuskunnan raportin mukaan Suomi tarvitsee vuosittain 34 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoima ei lähivuosikymmeninä supistuisi

Marraskuussa Boston Consulting Groupin selvitys päätyi samanlaiseen lopputulokseen, todeten maahanmuuttajien tarpeen olevan noin 400 000 vuoteen 2030 mennessä. Molempien raporttien viesti on selkeä: Suomi ei pärjää ilman maahanmuuttoa. ”Koska haluamme jatkossakin ylläpitää laajan hyvinvointivaltion on meidän pikaisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin maahanmuuton lisäämiseksi. Tämä tarkoittaa asenteiden muuttamista ja kotouttamispolitiikan kehittämistä. Nämä ovat myös RKP:n eduskuntavaaliohjelman tavoitteita”, toteaa Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, puolustusministeri Carl Haglund. ”Seuraavan hallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta voimme lisätä työperäistä maahanmuuttoa”, sanoo Haglund. ”Viimeistään nyt on päästävä irti vanhentuneesta käsityksestä siitä että, maahanmuuttajat tulisivat Suomeen viemään ”meidän” työpaikkamme. Tämä koskee myös työmarkkinapolitiikkamme. Toivoisinkin aktiivista otetta työmarkkinaosapuolilta maahanmuuttajien työllistämisen edistämiseksi. Meidän pitäisi myös raivata turhia esteitä, kuten EU-maiden ulkopuolelta tulevien työntekijöiden työlupia koskevaa tarveharkintaa. Työn tarjonnan lisääminen ei lisää työttömyyttä, muutenhan väkiluvultaan isoimmissa maissa olisi korkeampi työttömyys kuin pienemmissä” EVA:n raportti: http://www.eva.fi/blog/2015/01/29/eva-analyysi-tulevaisuuden-tekijat-suo… Boston Consulting Groupin raportti: http://www.bcg.fi/documents/file177061.pdf

Rehellisyys, realismi ja usko tulevaisuuteen

RKP käy vaaleihin realistisin lupauksin ja tervellä uskolla tulevaisuuteen

Lue edellinen artikkeli

Patrik Karlsson till regionkommittén

Patrik Karlsson från Vanda har blivit vald till ersättare i Europeiska unionens regionkommitté.

Lue seuraava artikkeli