Har vi tappat känslan för solidaritet?

SFP:s specialförening Kristet samhällsansvar samlades till en visionsdag i Tammerfors.

I ett uttalande från visionsdagen säger Kristet samhällsansvar att ansvar och solidaritet är begrepp som i allt för hög grad institutionaliserats och byråkratiserats i vårt samhälle. Har vårt välfärdssamhälle trubbat av känslan för personligt ansvar och därmed också för solidaritet med medmänniskorna?

– Vi gömmer oss i dag allt för lätt bakom krav på att samhället ska sköta allt. Ansvaret har satts på entreprenad. Det gäller allt från ansvaret för sig själv och för sina barn och unga till ett allmänt ansvar för medmänniskor i alla åldrar, säger föreningens ordförande Stig Kankkonen.

– Det är inte minst i skolorna denna utveckling ger utslag, konstaterar Mikaela Björklund, universitetslärare vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet i Vasa. Skolorna känner sitt ansvar och tar det, men om föräldrarna inte tar det huvudsakliga ansvaret för sina barn blir resultatet aldrig optimalt. Det är i hemmen barnens framtid huvudsakligen formas. Björklund efterlyser satsningar som stöder föräldrarna i deras föräldraskap och som gör att man vågar och kan ta det självklara huvudansvaret för sina barn. Föreningen vill speciellt inför riksdagsvalet betona solidaritet och ansvar ur ett bredare perspektiv.

– Alla har ju primärt ansvar för sig själv och för sitt välbefinnande. Vi vill också betona att alla också har ansvar för sina närmaste och för sin näromgivning, understryker Björklund.

– Vänjer man sig vid tanken att det är någon annan som förväntas ta det personliga ansvar människorna tidigare kände och tog som individer är vi inne på helt fel väg, avslutar Kankkonen.

Bo-Göran Åstrand kandiderar i riksdagsvalet

Bo-Göran Åstrand (f.1964), kyrkoherde i Jakobstad, har efter noggrant övervägande beslutat sig för att kandidera i riksdagsvalet i Vasa valkrets.

Lue edellinen artikkeli

Rehellisyys, realismi ja usko tulevaisuuteen

RKP käy vaaleihin realistisin lupauksin ja tervellä uskolla tulevaisuuteen

Lue seuraava artikkeli