Rehn-Kivelle ja Strandille myönnetään ansiomerkit potilasturvallisuuden parantamisesta

Kansanedustajat Veronica Rehn-Kivi (RKP) Joakim Strand (RKP) ovat tänään vastaanottaneet Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry:n ansiomerkin ja diplomin Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnusen hakemuksesta. Potilasturvallisuuden ansiomerkki myönnetään henkilölle, joka on osoittanut aktiivisesti varmistavansa potilasturvallisuutta, osoittanut kehittävänsä potilasturvallisuutta tai tehnyt merkittävän teon avoimuuden ja potilasturvallisuuskulttuurin kehittämiseksi. Ansiomerkin saajat vaikuttivat keskeisesti siihen, että Vaasan sairaanhoitopiiriin perustettiin potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, ja että se sai keväällä 2020 kolmivuotisen rahoituksen

– Arvostan tätä ansiomerkkiä suuresti. Työssäni ja taistelussani Vaasan keskussairaalan ympärivuorokautisen päivystyksen pelastamiseksi kyseessä oli ensisijaisesti potilasturvallisuuden turvaaminen ja sairaalan erikoisasiantuntemuksen säilyttäminen. Potilasturvallisuus on muun muassa riittävän lyhyet välimatkat erikoissairaanhoitoon. Vähintään yhtä tärkeää on, että hoitohenkilökunta ymmärtää vaikeasti sairasta potilasta hätätilanteessa, ja että lääkärit ja hoitajat pystyvät kommunikoimaan potilaan kanssa hänen äidinkielellään. Vaasan keskussairaalalla on tärkeä rooli kasvavalla alueella, ja olen iloinen, että Vaasa sai mahdollisuuden perustaa

 potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen sairaalaan. Työ potilasturvallisuuden parantamiseksi on ensisijaisen tärkeää. Meidän on kaikkien pystyttävä luottamaan siihen, että meistä pidetään huolta, kun olemme sairaita ja tarvitsemme hoitoa, Rehn-Kivi sanoo.

– Otan nöyrästi vastaan tämän ansiomerkin ja henkilökohtaisesti haluan omistaa tämän tunnustuksen kaikille pohjalaisille, jotka yhdessä kanssamme osallistuivat aktiivisesti vuosina 2016-2019 raskaaseen mutta onnistuneeseen taisteluun Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen puolesta. Työ keskussairaalan puolesta laati perustan kansalliselle vastuulle potilas- ja asiakasturvallisuudesta. Tänään ajatuksissani ovat myös koko hoitohenkilökunta ja muut ammattiryhmät, jotka päivittäin eri puolella maailmaa taistelee eturintamassa Covid-19-virusta vastaan. Olen vakuuttunut siitä, että Vaasan keskussairaalalla on kaikki edellytykset kehittää niin kansallista kuin kansainvälistä huippuosaamista, toteaa Strand.

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys on jakanut ansiomerkkejä vuodesta 2017. Ansiomerkkejä myönnetään henkilöille, jotka ovat aktiivisesti osoittaneet varmistavansa tai kehittävänsä potilas- ja asiakasturvallisuutta tai ovat tehneet merkittävän teon avoimuuden ja potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiseksi.

Ansiomerkki myönnettiin myös muun muassa oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille sekä oikeusministeriössä ja eduskunnassa työskenteleville valiosihteeri Malin Brännkärrille ja varatuomari Hanna Sepälle.

Anna-Maja Henriksson saa Potilasturvallisuusyhdistyksen ansiomerkin

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtajalle, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille luovutettiin tänään keskiviikkona Suomen potilasturvallisuusyhdistyksen ansiomerkki ja diplomi Suomen potilasturvallisuuden eteen tekemänsä työn johdosta. Ansiomerkkiä haki johtaja Marina Kinnunen Vaasan sairaanhoitopiiristä, jonne uusi potilasturvallisuuskeskus perustetaan.

Lue edellinen artikkeli

Anders Norrback: Kriisiaikoina tarvitaan realismia, ei populismia

RKP:n mielestä tässä hyvin hankalassa ja epävarmassa koronatilanteessa on tärkeää kääntää kaikki kivet työllisyysasteen nostamiseksi, työpaikkojen lisäämiseksi ja talouden vahvistamiseksi.

Lue seuraava artikkeli