Rehn-Kivi: Hoitotakuu on investointi kansan hyvinvointiin.

Eduskunta käsittelee tänään hallituksen esitystä terveys- ja sairaanhoitolain muutoksesta, joka takaa nopeamman hoitoon pääsyn perusterveydenhuollossa myös ei-kiireellisissä tapauksissa. Uudistuksen myötä kiireettömän hoidon odotusaika lyhennetään kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään ja hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä samana päivänä, kun potilas ottaa yhteyttä. Tiukemmat vaatimukset otetaan käyttöön vaiheittain,14 päivän hoitotakuu otetaan käyttöön 1.9.2023 ja 7 päivän hoitotakuu tulisi voimaan 1.11.2024.

– Nopeammalla hoitoon pääsyllä pystymme ehkäisemään hoitotarpeen lisääntymistä ja asiakkaan huolen ja ongelmien laajenemista ja samalla vähentämään kalliin erikoishoidon tarvetta. Hoitoon ja apuun pääsyn viivästyminen voi pahentaa potilaan tilannetta, vaikeuttaa hoitoa ja siten lisätä kustannuksia. Jotta voimme toteuttaa lyhennetyt odotusajat, on varmistettava osaavan ja motivoituneen henkilöstön saatavuus. Tämä tulee olemaan suuri haaste, Rehn-Kivi sanoo.

Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tulee olla kaikkien saatavilla oikeaan aikaan ja niiden tulee olla laadukkaita. Hoitotakuu sisältää myös mielenterveysongelmien terapiatakuun, mutta ehdotuksessa ei mainita erityisiä hoitomuotoja.

– Tällä hetkellä perusterveydenhuollon potilaista noin 25–35 prosenttia kärsii mielenterveyshäiriöistä. Puuttumalla ongelmiin ajoissa ja ehkäisemällä turhaa pahoinvointia investoimme tulevaisuuteen ja väestön hyvinvointiin. Siksi on tärkeää, että terapiatakuu laajenee myöhemmässä vaiheessa niin, että se koskee kaikkia psykiatrisia hoitomuotoja, Rehn-Kivi sanoo.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta hyväksyi Torvaldsin kompromissiehdotuksen uusiutuvan energian direktiiviksi

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta hyväksyi 17. toukokuuta kompromissiehdotuksen uusiutuvan energian direktiiviksi, jota Nils Torvalds (RKP / Renew) on ollut mukana neuvottelemassa viimeisen puolen vuoden aikana. Koska neuvottelut ovat olleet vaikeita, valiokunnan pääneuvottelija Torvalds on tyytyväinen, että valiokunnan enemmistön kannattama kompromissi lopulta löytyi.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Lapsemme ja nuoremme ansaitsevat parhaat mahdolliset edellytykset tulevaisuutta varten

Hallitus on tänään päättänyt esityksestä toiseksi lisätalousarvioksi vuodelle 2022 muun muassa Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan aiheuttamien välittömien tarpeiden kattamiseksi. Suomen Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtajalle, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille on ollut tärkeää lieventää pandemian kielteisiä seurauksia lapsille ja nuorille.

Lue seuraava artikkeli