Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta hyväksyi Torvaldsin kompromissiehdotuksen uusiutuvan energian direktiiviksi

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta hyväksyi 17. toukokuuta kompromissiehdotuksen uusiutuvan energian direktiiviksi, jota Nils Torvalds (RKP / Renew) on ollut mukana neuvottelemassa viimeisen puolen vuoden aikana. Koska neuvottelut ovat olleet vaikeita, valiokunnan pääneuvottelija Torvalds on tyytyväinen, että valiokunnan enemmistön kannattama kompromissi lopulta löytyi.

– Voimme olla tyytyväisiä, ettei mennyt tämän huonommin, on Torvaldsin ensimmäinen reaktio tulokseen.

Vaikka enemmistö kannatti Torvaldsin kompromissiehdotusta, hän ei siis ole täysin tyytyväinen tulokseen.

– Jouduimme antamaan periksi tietyissä Suomen kannalta tärkeissä asioissa, kuten millaista bioenergiaa voidaan pitää uusiutuvana. Suurimmat haasteet neuvottelujen aikana ovat usein liittyneet kyvyttömyyteen nähdä eurooppalaisten metsien väliset erot. Ympäristövaliokunnan valtarakenne huomioiden, lopputulos olisi kuitenkin voinut olla paljon huonompi ja onnistuimme välttämään useat sudenkuopat, Torvalds sanoo.

– Kunnianhimo pidettiin ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi vaadittavalla tasolla, samalla kun onnistuimme mm. varmistamaan, että Pohjoismaiden toimiva metsänhoitomalli ei ole uhattuna, Torvalds lisää.

Työtä kuitenkin vielä riittää. Ympäristövaliokunnan suhteellisen kapea enemmistö muuttuu harvoin täysistunnon enemmistöksi, koko parlamentin äänestäessä direktiivistä. Myös komission suunnitelma venäläisistä fossiilisista polttoaineista riippumattomaksi siirtymiseksi tulee vaikuttamaan siihen, miten parlamentti kokonaisuudessaan äänestää syksyllä.

– Seuraavaksi lähden neuvotteluihin teollisuusvaliokunnan kanssa löytääkseni yhteisen linjan, jonka voimme sitten esittää koko parlamentille. Olen iloinen, että olen tällä tuloksella saanut ympäristövaliokunnan luottamuksen jatkaa neuvotteluja, Torvalds päättää.

Henriksson: Kivenkova kannatus Nato-jäsenyydelle!

Suomen eduskunta on tänään päättänyt äänin 188-8, että Suomi hakee Naton jäsenyyttä. Kaikki kymmenen Ruotsalaisen eduskuntaryhmän jäsentä äänestivät jäsenyyden puolesta. Suomen Ruotsalaisen kansanpuolueen (RKP) puheenjohtaja ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kutsuu eduskunnan päätöstä kivenkovaksi viestiksi siitä, että Nato-jäsenyys tarjoaa Suomelle parhaan mahdollisen turvallisuuden nyt ja tulevaisuudessa.

Lue edellinen artikkeli

Rehn-Kivi: Hoitotakuu on investointi kansan hyvinvointiin.

Eduskunta käsittelee tänään hallituksen esitystä terveys- ja sairaanhoitolain muutoksesta, joka takaa nopeamman hoitoon pääsyn perusterveydenhuollossa myös ei-kiireellisissä tapauksissa. Uudistuksen myötä kiireettömän hoidon odotusaika lyhennetään kolmesta kuukaudesta seitsemään päivään ja hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä samana päivänä, kun potilas ottaa yhteyttä. Tiukemmat vaatimukset otetaan käyttöön vaiheittain,14 päivän hoitotakuu otetaan käyttöön 1.9.2023 ja 7 päivän hoitotakuu tulisi voimaan 1.11.2024.

Lue seuraava artikkeli