Rehn-Kivi: Neuvolapalvelut jätettävä valinnanvapauden ulkopuolelle!

Ehdotettu malli, jossa neuvolapalvelut voitaisiin siirtää valinnanvapauden piiriin vaarantaisi nykyisen hyvin toimivan järjestelmän.

Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi vastustaa hallituksen suunniteltuja muutoksia koskien neuvolapalveluita sote-uudistuksessa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli eilen useita asiantuntijoita kyseistä teemaa koskien, ja Rehn-Kivi yhtyy heidän toteamukseensa siitä, että nykyinen toimiva järjestelmä uhkaa pirstaloitua, jos neuvolapalvelut siirretään valinnanvapauden piiriin.

Tällä hetkellä äitiys- ja lastenneuvolapalvelut tavoittavat käytännössä lähes kaikki perheet ja järjestelmä on maailman kehittyneimpiä ja tasa-arvoisimpia. Huolellisesti toteutetut ja säännölliset terveystarkastukset ja tuttu terveydenhoitaja sekä niiden tuoma turva on parasta, mitä voimme lapsiperheille tarjota. Järjestelmä mahdollistaa lapsen ja koko perheen tuen tarpeiden laaja-alaisen ja varhaisen tunnistamisen.

− Ehdotettu malli, jossa neuvolapalvelut voitaisiin siirtää valinnanvapauden piiriin vaarantaisi nykyisen hyvin toimivan järjestelmän. Yli 15-vuotiaan voitaessa valita oma tuottajansa, perheenjäsenet eivät aina olisi välttämättä saman palveluntuottajan asiakkaita. Tämä vaikeuttaisi perhesisäisten ongelmien tunnistamisen ja vaikeuttaisi myös lasten oikeuksien seurantaa. Tällä hetkellä on mahdollista puuttua tilanteisiin, jossa lapsen oikeuksia rikotaan. Kaiken lastensuojelua koskevan sääntelyn tulee olla mahdollisimman tarkkaa ja yksiselitteistä. Hallitus ei myöskään ole tehnyt minkäänlaista lapsiin kohdistuvaa vaikutusten arviointia, mikä olisi välttämätöntä, Rehn-Kivi sanoo.

Rehn-Kivi on myös huolissaan yksityisten toimijoiden välttävän arkaluonteisten ja välttämättömien asioiden keskustelemisesta pelossa, että vanhemmat keskeyttäisivät palvelusuhteen.

− Lapsen oikeus ennaltaehkäisevään perhetoimintaan ja tukeen on taattava. Meidän on myös varmistettava, että neuvolapalvelut myös tulevaisuudessa ovat lähellä perheitä jokaisessa kunnassa, ei pelkästään maakuntatasolla ja että myös kielelliset oikeudet toteutuvat. On käsittämätöntä, että hallitus on valmis vaarantamaan maamme korkeatasoiset ja kansainvälisesti ainutlaatuiset neuvolapalvelut, Rehn-Kivi sanoo.

Pääkaupunkiseudun RKP sanoo maakuntauudistukselle ei

Luodaan maahamme kolmas hallintoporras, maakuntahallinnon taso, joka ei ole omiaan parantamaan integraatiota, helpottamaan asiointia, vähentämään byrokratiaa tai säästämään kustannuksia.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz: Valiokunta kiertää sote-uudistusta kuin kissa kuumaa puuroa

Asiantuntijoiden kritiikki oli niin tiukkaa, ettei sitä voitu sisällyttää lausuntoon kerta kaikkiaan sen takia, ettei olisi ollut uskottavaa suositella esityksen hyväksymistä kritiikin perusteella.

Lue seuraava artikkeli