Rehn-Kivi: Seniorineuvolapalveluita kaikille ikäihmisille!

Tänään eduskunta käsitteli kansanedustaja Veronica Rehn-Kiven lakialoitetta yli 70-vuotiaiden lakisääteisistä seniorineuvoloista. Tällä hetkellä kunnilla ei ole velvollisuutta tarjota lakialoitteessa tarkoitettua neuvolapalvelua, mutta useat kunnat ovat ottaneet vapaaehtoisesti seniorineuvolapalveluita käyttöön. Neuvolakäynneillä on tarkasteltu asiakkaan fyysistä, henkistä ja sosiaalista tilannetta ja annettu lisäohjeita tarpeen mukaan.

– Suomessa vallitsee laaja yksimielisyys siitä, että vanhustenhoitoa on kehitettävä ja parannettava. Samalla sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksella halutaan tasa-arvoistaa hoitoa koko maassa asukkaiden asuinpaikasta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Uusilla hyvinvointialueilla on suuria haasteita selviytyä sote-uudistuksen niille määräämistä moninaisista tehtävistä samalla, kun toiminnan rahoitus on niukkaa. Siksi on tärkeää panostaa ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin, jotka säästävät pitkällä aikavälillä kalliita hoitokuluja, Rehn-Kivi sanoo.

Hallitusohjelman mukaan oikein kohdistetuilla palveluilla halutaan vahvistaa eri ikäisten ihmisten kykyä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Tavoitteena on, että terveiden elinvuosien määrä lisääntyy, toimintakyky paranee ja että palvelut toimivat oikeaaikaisesti ja tehokkaasti.

– Yhä useammilla iäkkäillä ihmisillä on aktiivista elämää edessään kaksikymmentä tai jopa kolmekymmentä vuotta eläkkeelle jäämisen jälkeen. Suuri osa iäkkäistä ihmisistä haluaa asua omassa kodissaan loppuelämänsä, kunhan arki sujuu ja on turvallinen ja merkityksellinen. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että tuemme varhaisessa vaiheessa ja kaikin tavoin iäkkäiden hyvinvointia ja heidän edellytyksiään asua kotona. Se on inhimillistä, ja se säästää yhteiskunnan kustannuksia, Rehn-Kivi toteaa.

 

Thomas Blomqvist: Yrittäjyys on tärkeää vaikeinakin aikoina

- RKP ja hallitus ovat tehneet suuria ja tarpeellisia investointeja kasvuun ja työllisyyteen. Nykyinen työllisyysaste on ennätystasolla. Hallituksen päättämät toimenpiteet tuottavat nyt tulosta, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist, joka keskusteli maanantaina yrittäjyydestä Länsi-Uudenmaan yrittäjien kanssa.

Lue edellinen artikkeli

Eva Biaudet jatkaa RKP:n puoluevaltuuston puheenjohtajana

Suomen ruotsalainen kansanpuolue valitsi puoluekokouksessaan 21.-22.5. uuden puoluevaltuuston. Puoluevaltuusto piti järjestäytymiskokouksensa sunnuntai-iltana 22.5. ja valitsi puheenjohtajakseen Eva Biaudet Helsingistä. Varapuheenjohtajaksi valittiin Tomas Björkroth Paraisista. RKP:n puoluevaltuusto valitsi myös kokouksessaan uuden puoluehallituksen.

Lue seuraava artikkeli