Rehn-Kivi: Tervetulleita panostuksia lapsiin ja nuoriin neljännessä lisätalousarviossa

Hallitus esitteli tiistai-iltana yhteensä 5,5 miljardin euron lisätalousarvion. Lisätalousarvio sisältää myös toimenpidekokonaisuuden, jolla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia. Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) iloitsee juuri lapsiin ja nuoriin kohdistuvista panostuksista.

– Koronakriisi ja koulujen sulkeminen on vaikuttanut moneen lapseen negatiivisesti. Liian moni lapsi on joutunut kokemaan turvattomuutta perheissä, joissa on päihdeongelmia sekä fyysistä ja henkistä välivaltaa. Suuri määrä oppilaita on jäänyt jälkeen koulutyössä ja he tarvitsevat kaiken mahdollisen avun ja tuen palatakseen normaaliin, Rehn-Kivi sanoo.

Perusopetuksessa etäopetusjakson aikana syntynyttä oppimisvajetta paikataan 70 miljoonan euron määrärahalla. Hallitus ehdottaa myös, että lapsia, nuoria ja perheitä tuetaan koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa peruspalvelujen valtionosuuskorotuksin. Varat kohdistuisivat lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalveluihin sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.

– On erityisen tärkeää, että ne lapset ja nuoret, joilla on erityistarpeita ja heidän huoltajansa saavat tarvitsemansa avun. Hallituksen neljännessä lisätalousarviossa esitetyillä varoilla torjutaan koronaviruspandemian aiheuttamia sosiaalisia ongelmia ja varmistetaan, että lasten, nuorten ja perheiden tukipalvelut toimivat. Tämä on enemmän kuin tervetullutta, Rehn-Kivi sanoo.

Myös koronatilanteesta kärsineille kunnille myönnetään nyt tukea, jota Rehn-Kivi pitää erityisen tervetulleena.

– Jokaiselle kunnalle on turvattava tarvitsemansa osuus kokonaistuesta, myös niille, jotka tähän asti ovat selvinneet verotuloilla. Kuntia tukemalla turvataan peruspalvelujen järjestäminen. On meidän vastuumme varmistaa, että myös kunnat selviävät tehtävistään, Rehn-Kivi sanoo.

Borgarsdóttir Sandelin: Vastustamme rasismia kaikissa muodoissa

Taistelu rasismia vastaan ja kaikkien yhtäläisen arvon puolesta etenee voimakkaasti ympäri maailmaa. Yhdysvalloissa on tällä hetkellä vahvoja tahoja, jotka haluavat lopun rasismille. Mielenilmauksia on nähty myös sosiaalisessa mediassa, jossa on pyritty tekemään rasismi näkyväksi ja osoittamaan solidaarisuutta kaikille rasismin uhreille.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz: Työllisyystoimet eivät voi odottaa

– Koronakriisi vaikuttaa voimakkaasti koko Suomen talouteen ja vaikeuttaa huomattavasti hallitusohjelman 75 prosentin työllisyystavoitteen saavuttamista. Kriisin varjolla ei kuitenkaan pidä siirtää työllisyystoimia eteenpäin. Nyt tarvitsemme rakenteellisia uudistuksia ja määrätietoisia toimia, jotta saamme Suomen jaloilleen.

Lue seuraava artikkeli