Rehn-Kivi: Työllisyysastetta on nostettava

Eduskunnassa on tänään käyty palautekeskustelu julkisen talouden suunnitelmasta. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi korosti työllisyysasteen parantamista ja talouden kasvua edellytyksinä hyvinvointivaltion toimimiselle.

– Työllisyysasteen nostamiseksi on tärkeää, että hallitus vielä tällä kaudella tuo esitykset ulkomaisen työvoiman saatavuuden helpottamisesta, että sote-uudistuksen toimeenpanossa keskitytään myös mielenterveyden edistämiseen ja että osatyökykyisten asemaa vahvistetaan sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä, Rehn-Kivi sanoo.


Ruotsalainen eduskuntaryhmä iloitsee siitä, että työ tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan lisäämiseksi on lähtenyt käyntiin. Talouden vahvistamisen kannalta on tärkeää, että Suomi menestyy kansainvälisillä markkinoilla.


Rehn-Kivi korosti puheenvuorossaan myös valtion velkaantumisen hillitsemistä, ja että paitsi valtion, myös kuntien talouteen pitää tulevina vuosina kiinnittää erityistä huomiota.


– Monet kunnat ovat olleet pitkään kovilla suuren tehtävämäärän ja yhä kasvavien sote-kulujen myötä. Nyt kun sote siirtyy hyvinvointialueille, on kunnissa mahdollisuus keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin ja terveeseen taloudenpitoon, Rehn-Kivi sanoo.


Ruotsalainen eduskuntaryhmä korostaa, että muun muassa oikeudenhoito, kasvavat oppimiserot, mielenterveysongelmien lisääntyminen ja monien viranomaispäätösten hitaudet, vaatisivat kipeästi panostuksia. Kokonaisverotusastetta ei kuitenkaan tule nostaa, vaan on keskityttävä kestävämpien ratkaisujen löytämiseen.

Henriksson sote-uudistuksesta: Historiallinen päätös

Eduskunta on tänään hyväksynyt esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseksi. RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson iloitsee historiallisesta päätöksestä.

Lue edellinen artikkeli

Rehn-Kivi: Terveysturvallisen matkustamisen helpottaminen tärkeää

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai eilen valmiiksi mietintönsä muutoksista tartuntatautilakiin. Esitys ehdotti uusia rajoituksia Suomeen matkustaville. Tarkoituksena on ehkäistä ulkomaista alkuperää olevien covid-19-tartuntojen leviämistä Suomessa. Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (RKP) on tyytyväinen valiokunnan esitykseen tehdyistä muutoksista, ja korostaa, että rokotuskattavuuden parantuessa matkustusta on helpotettava, mutta että matkustajille on annettava tarkat ohjeistukset, jotta matkustaminen voidaan järjestää terveysturvallisesti.

Lue seuraava artikkeli