Rehn-Kivi: Vanhustenhoidon henkilöstömitoitus ensisijaisen tärkeä!

Eduskunta käy tänään lähetekeskustelun vanhustenhoidon henkilöstömitoituksesta. Palvelujen parantamiseksi hallitus ehdottaa säädettäväksi linjauksen hoivahenkilöstön sitovasta 0,7 vähimmäismitoituksesta ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Kansanedustaja sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (RKP) iloitsee ehdotuksesta.

– Parempi, inhimillisempi ja paremmin resursoitu vanhustenhoito oli minulle yksi tärkeimmistä vaaliteemoista ja nyt korkeampi hoitajamitoitus toteutuu. Tämä tulee maksamaan, mutta tämä on RKP:lle ja muille hallituspuolueille korkea prioriteetti, Rehn-Kivi sanoo.

Mitoituksen toteutuksessa otetaan huomioon aina ensisijaisesti asiakkaiden hoitoisuus. Lisäksi selkiytetään henkilöstön työnjakoa muun muassa tukipalvelujen osalta. Ehdotuksen mukaan henkilöstömäärää lisätään asteittain ja päämäärätietoisesti. Tällä tavoin turvataan tasapainoisesti riittävä henkilöstön määrä sekä rahoitus.

– Hoitajien lisäämisellä myös työtahti rauhoittuu, henkilöstön hyvinvointi kasvaa ja henkilöstöllä on myös tarpeeksi aikaa viettää aikaa vanhusten kanssa. Jotta tämä onnistuisi, tarvitsemme enemmän koulutuspaikkoja, mutta myös asennemuutoksen, suurempaa arvostusta vanhustenhoidon tärkeää työtä kohtaan sekä kokonaisajattelua johtamisessa, Rehn-Kivi sanoo.

Rehn-Kivi: Mielenterveysstrategia tarjoaa hyvän perustan mielisairauksien torjumiseksi

Kansallinen mielenterveysstrategia on tänään julkaistu ja toimitettu sosiaali- ja terveysministeriölle. Ohjelmassa parannetaan psykoterapioiden ja ehkäisevien sekä hoidollisten psykososiaalisten menetelmien saatavuutta perusterveydenhuollossa. Lisäksi vahvistetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyörakennetta, jotta mielenterveyshäiriöt tunnistetaan nykyistä paremmin ja varhainen tuki tai hoito voidaan aloittaa nopeasti. Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (RKP) iloitsee aloitteesta.

Lue edellinen artikkeli

Robert Vickström erityisavustajaksi Brysseliin

Ahvenanmaalaiset yhteistyöpuolueet ja Europarlamentaarikko Nils Torvalds (RKP) ovat tulleet yhteisymmärrykseen siitä, että Torvalds palkkaa uudeksi Ahvenanmaan erityisavustajaksi Robert Vickströmin. Paikka vapautui sen jälkeen kun Anton Nilsson sai uuden työpaikan komissiossa. Robert Vickström työskentelee tällä hetkellä toimittajana Ålandstidningenissä.

Lue seuraava artikkeli