Rkp:n kaupunginvaltuuston ryhmäpuheenvuoro asumisen ja maankäytön toteutusohjelma 2016

15.6.2016 ryhmäpuheenjohtaja Björn Månsson

Jag är stolt över att bland stadens strategier och program ha ett eget BM-program, även om bokstäverna står för Boende och Markanvändning. Därför var det också naturligt att jag skulle hålla vårt gruppanförande. En framsynt markplanering är en förutsättning för en framgångsrik bostadspolitik, men det är också kommunikationerna, framför allt kollektivtrafik. Det här konstateras nog i programmet, men kunde gärna ges ännu större uppmärksamhet.

Maankäyttösuunnittelun osalta olemme juuri ratkaisevassa vaiheessa, kun uutta yleiskaavaa valmistellaan. Siinä yhteydessä meidän täytyy harjoittaa herkkää tasapainoilua toisaalta asuntomaan tarpeen ja toisaalta viheralueiden ja muiden kaupunkilaisten tarpeiden välillä. Asuntojen lisäksihän helsinkiläiset tarvitsevat myös vihreitä keuhkoja kuten puistoja, metsäalueita ja muita virkistysalueita, liikunta- ja urheilupaikkoja, mutta myös yritysalueita turvaamaan työpaikat, satamia ja telakkaamme, citylentoasemamme jne. Siksi RKP:n mielestä meidän pitää priorisoida täydennysrakentamista, jotta ei tarvitse rakentaa kaikkia avoimia alueita täyteen: taloja talojen väliin missä mahtuu, lisäkerroksia joissa sellaiset ovat teknistaloudellisesti mahdollisia, ullakkokerroksia asuinkäyttöön, asuintaloja sellaisten parkkipaikkojen tilalle jotka voimme poistaa, pienentää tai siirtää.

Vi har många nya bostadsområden på gång i Helsingfors: Busholmen och Västra hamnen, Fiskehamnen, Böle, Kronbergsstranden, Kungseken. Vi har färdiga planer för Björkholmen och hoppas få plats för tusentals bostäder i Östersundom – det var ju därför området tvångsinkorporerades med Helsingfors. I Östersundom, men också överlag, borde vi satsa på ekologiskt och energisnålt byggande. Vi kan också bygga bostäder kring Malms flygplats, utan att fördärva flygplatsen. Däremot borde vi skona Vårdö som grönt rekreationsområde.

RKP:n ryhmä tukee ajatusta siitä, että nostetaan asuntorakentamisen ambitiotasoa 6000:sta 7000:een asuntoa vuodessa. Samalla on tärkeää että päämäärä on realistinen. Emme saa kuvitella että numero toteutuu itsestään, varsinkin kun meillä on viime vuosina ollut vaikeuksia saavuttaa edes 5000:n asunnon vuositasoa. Tarvitsemme ennen kaikkea erilaisia asuntoja. Tarvitsemme pieniä asuntoja yhdenhengentalouksien yhä kasvavalle määrälle. Mutta myös isompia asuntoja lapsiperheille, lapsiystävällisessä ympäristössä.

Vi behöver bostäder för olika grupper, från studerande och andra unga till bostäder som är anpassade till de äldres behov, liksom handikappades behov. Ett ideal är att bostaden, bland annat genom installation av hissar i äldre hus, kan anpassas efter behov som förändras. Vi behöver både hyres- och ägarbostäder, i olika prisklasser. Vi behöver mellanformer av olika slag, här finns alltjämt plats för nya innovationer.

Asuntopolitiikka on tärkein väline segregaatiota vastaan käytävässä kamppailussa. Meidän pitää rohkeasti sekoittaa vuokra- ja omistusasuntoja, kalliimpia ja halvempia asuntoja, eikä vain kaupunginosa-, vaan myös korttelitasolla, ja missä vain mahdollista jopa kerrostalokohtaisesti.

Vi måste vända på varje sten för att få bukt på bostadspriserna och hyresnivån. Vi måste lätta på tillståndsbyråkratin. Vi måste öppna för nya byggföretag för att öka konkurrensen. Vi ska inte pruta på kvaliteten, så vi får nya fukt- och mögelproblem, som vi redan har nog av. Men vi kan pruta på utrustningsnivån, börjande med de bilplatser som ofta i onödan höjer bostadspriserna, då allt färre behöver och ens vill ha en egen bil.

Maatalous tarvitsee oman ministerin

Mikäli hallitus ministerikierrätyksensä yhteydessä aikoo kasvattaa ministerien määrää, on syytä tarkastella maatalousministerin roolia.

Lue edellinen artikkeli

Wallin: Bra med större tydlighet

Statsrådet använder ett tydligare språk än förr i den säkerhetspolitiska debatten. Det är bra, säger gruppordförande Stefan Wallin i debatten om statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Lue seuraava artikkeli