Wallin: Bra med större tydlighet

Statsrådet använder ett tydligare språk än förr i den säkerhetspolitiska debatten. Det är bra, säger gruppordförande Stefan Wallin i debatten om statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

– I decennier har den finländska säkerhetspolitiska debatten präglats av försiktighet och man har helst tassat på tå. Men expertgruppen som utrett ett eventuellt Nato-medlemskaps följder beskriver med ett rakt språk och en realistisk analys läget i Ryssland och hur säkerhetssituationen i Östersjöregionen har försämrats, säger Wallin.

Han välkomnar regeringens starka betoning av det säkerhetspolitiska samarbetet mellan Finland och Sverige. I redogörelsen sägs också att Finland kommer att bedriva ett omfattande och progressivt partnerskap med Nato. Man lämnar också möjligheten för ett Natomedlemskap öppen i fall bedömningen är att situationen kräver det.

– Att man lämnar porten öppen är förstås inte detsamma som att aktivt sträva efter ett medlemskap. Här vill SFP med vårt färska partidagsbeslut gå längre än landets utrikespolitiska ledning. Vi är på samma linje som det borgerliga blocket i Sverige. De delar vår syn att vid en potentiell militär konflikt kring Östersjön är det bättre och tryggare om vi hör till den västliga alliansen Nato, säger Wallin.

Rkp:n kaupunginvaltuuston ryhmäpuheenvuoro asumisen ja maankäytön toteutusohjelma 2016

15.6.2016 ryhmäpuheenjohtaja Björn Månsson

Lue edellinen artikkeli

Sfp i Helsingfors: Gruppanförande om ledningssystemet

22.6.2016 stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala. Anförandet är i sin helhet på båda språken.

Lue seuraava artikkeli