RKP:n ministerit: Hallitus kantaa vastuuta Suomesta

Hallitus on tänään päättänyt julkisen talouden suunnitelman kehyksistä sekä korona-pandemiaan keskittyvästä toisesta lisätalousarviosta. RKP:n ministerit oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist pitävät lisätalousarviota ja kehystä poikkeuksellisina. Niillä pyritään pelastamaan yritykset ja hyvinvointivaltio sekä tukemaan Suomea matkalla ulos kriisistä.

– Hallitus ottaa tämän kriisin hyvin vakavasti. Toinen lisätalousarvio tulee siksi muun muassa kohdistamaan voimakkaita toimenpiteitä yrityksiin. Panostamme tässä lisätalousarviossa koronaviruksen taloudellisten ja terveydellisten vaikutusten lieventämiseen. Esitämme muun muassa 150 miljoonan euron lisäpanostusta, joka mahdollistaa yksinyrittäjäkohtaisen korkeintaan 2 000 euron tuen. On välttämätöntä tehdä kaikki mahdollinen suomalaisten yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi, RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo.

Hallitus esittää 600 miljoonan euron lisämäärärahaa suojavarusteiden, laitteiden ja lääkkeiden hankintaan Huoltovarmuuskeskuksen kautta. 

– Haluamme tietysti varmistaa kansalaisten riittävän suojaamisen ja yhteiskunnan toimimisen kriisin aikana. Myös sairaala- ja terveydenhuoltohenkilökunnan on voitava tuntea olevansa turvassa. Heidän jokainen työpäivänsä on elintärkeä. Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia. Emme tiedä varmuudella milloin ja miten tämä kriisi päättyy, mutta voimme varmistua siitä, että kaikille sairastuneille riittää hoitoa ja välineitä. Nyt tehdyt päätökset tehdään käsillä olevaan faktaan pohjautuen, Henriksson sanoo.

Hallitus osoittaa lisämäärärahaa rikosasioiden käsittelyyn ja rangaistusten täytäntöönpanoon. Poliisien saamien lisämäärärahojen ansiosta oikeuslaitosten työmäärän odotetaan lisääntyvän sen seurauksena, että useampia rikoksia ratkaistaan.

– Rikosasioiden määrät ovat kasvaneet ja on tärkeää, että käsittelyajat eivät veny liian pitkiksi. Erityisesti syyttäjät ovat olleet kovan paineen alla ja hallitus vastaa nyt tähän tarpeeseen. Voimme näillä päätöksillä turvata oikeusvaltion sujuvan toiminnan ja vahvistaa kansalaisten oikeusturvaa, Henriksson sanoo.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist on huolissaan erityisesti nuorten työmarkkinatilanteesta. 

– Panostukset koulutukseen ja nuorisotoimintaan ovat elintärkeitä etenkin käsillä olevan kriisin aikana. Meidän on yhteiskuntana varmistettava, että nuori sukupolvi ei joudu alakynteen työmarkkinoilla – että ennalta ehkäisemme syrjäytyneisyyttä ja että usko tulevaisuuteen säilyy, Blomqvist sanoo.

Kuntien talous on viimeisten vuosien aikana heikentynyt ja korona-kriisi on heikentänyt kuntien tilannetta entisestään. Lisätalousarviossa hallitus esittää ensimmäisenä toimenpiteenä 547 miljoonan euron lisärahoitusta kompensoimaan väliaikaisesti kuntien verotulojen menetyksiä.

– Verotulojen menetykset ja korona-pandemian seurauksena kasvaneet terveydenhuollon kustannukset kuormittavat tällä hetkellä kuntien valmiiksi kiristynyttä taloutta. Kuntien tilanteen helpottamiseksi hallitus on tässä talousarviossa päättänyt ensi vaiheessa kompensoida kunnille aiheutuneet tilapäiset veromenetykset. Vuoden 2020 kolmannessa lisätalousarviossa kunnille myönnettävää tukea lisätään yhteensä vähintään miljardi euroa, Henriksson sanoo.

Suomen omavaraisuuden varmistamiseksi tarvitaan suuri määrä toimenpiteitä. Kotimainen ruuantuotanto ja kalatalous tarvitsevat tukea.

– On tärkeää, että voimme tukea kotimaista ruuantuotantoa väliaikaisella 30 miljoonan euron ylimääräisellä yritystuella ja kalataloutta 10 miljoonalla eurolla. Riittävän suuren omavaraisuusasteen merkitys on tullut selväksi viime aikoina, ministeri Thomas Blomqvist sanoo. 

Strand: Tulevaisuusselvitykset antavat toivoa

Tulevaisuusvaliokunta käynnistää kolme koronapandemiaan liittyvää selvityshanketta. Selvityshankkeissa arvioidaan muun muassa mitkä teknologiat on osoittautunut kaikkein tärkeimmiksi pandemian torjunnassa, miten hyvin ennakointijärjestelmämme kykeni havaitsemaan koronapandemian ja miten ennakointitietoon reagoitiin. Valiokunta on myös käynnistänyt monialaisen asiantuntijakuulemisen koronapandemian seurauksista yhteiskunnan eri osa-alueilla

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz: Yritykset kärsivät THL:n tulkinnanvaraisista testausohjeistuksista

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz kehottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) selkeyttämään ohjeistustaan koskien koronavirustestausta. Tällä hetkellä ohjeistusta tulkitaan eri tavoin eri yksityisten terveysyhtiöiden paikallisissa yksiköissä.

Lue seuraava artikkeli