Ruotsalainen eduskuntaryhmä päätti valiokuntapaikoista

Ruotsalainen eduskuntaryhmä nimesi tiistaina jäsenensä eduskunnan eri valiokuntiin tulevalle vaalikaudelle. Valiokuntatyö on keskeinen osa kansanedustajan eduskuntatyötä. Eduskuntaryhmän koko oikeuttaa edustukseen kaikissa valiokunnissa, paitsi tarkastusvaliokunnassa. Koska ryhmän kolme ministeriä eivät osallistu valiokuntatyöhön, jakaantuvat paikat muiden seitsemän edustajan kesken.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson valittiin valtionvarainvaliokuntaan ja hallintovaliokuntaan. Eva Biaudet valittiin lakivaliokuntaan, jossa hän tulee toimimaan varapuheenjohtajana. Lisäksi hän jatkaa edellisen vaalikauden tapaan suuressa valiokunnassa ja ulkoasiainvaliokunnassa.  

Mats Löfström valittiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan ja tulevaisuusvaliokuntaan. Lisäksi Löfström jatkaa perustuslakivaliokunnassa. Hänellä on myös Ahvenanmaan kansanedustajana paikka suuressa valiokunnassa, jossa käsitellään EU-asioita.  

Anders Norrback jatkaa maa- ja metsätalousvaliokunnassa, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa sekä suuren valiokunnan varajäsenenä. Mikko Ollikainen jatkaa sivistysvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan jäsenenä.  

Joakim Strand valittiin puolustusvaliokuntaan. Hän jatkaa myös talousvaliokunnan jäsenenä. Strandia esitetään myös tiedusteluvalvontavaliokunnan puheenjohtajaksi. Valiokunta asetetaan eduskunnan syysistuntokauden alussa.  

Henrik Wickström valittiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan sekä varajäseneksi valtionvarainvaliokuntaan.  

Valiokuntien vaalit toimitetaan eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona 28.6.2023.  

RKP Helsinki: Henkilöstöpula on asetettava etusijalle

RKP vaatii toimenpiteitä henkilöstöpulan ratkaisemiseksi, toivoo selvityksen hallitusohjelman vaikutuksista ja jättää esityksen liikenneratkaisuista.

Lue edellinen artikkeli

Torvalds: Luonnon ennallistamisasetus vastatuulessa

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta ei olisi voinut olla jakautuneempi tiistain äänestyksessä, jossa valiokunnan mietinnöstä ennallistamisasetuksen lakiehdotuksesta äänestettiin. Tulos oli 44-44, eli tarvittavaa enemmistöä ei saavutettu ja mietintö hylättiin. Näin ollen kaikki parlamentin työtä valmistelleet valiokunnat, eli ympäristövaliokunta, kalatalousvaliokunta ja maatalousvaliokunta ovat äänestäneet mietintöjään vastaan.

Lue seuraava artikkeli