Torvalds: Luonnon ennallistamisasetus vastatuulessa

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta ei olisi voinut olla jakautuneempi tiistain äänestyksessä, jossa valiokunnan mietinnöstä ennallistamisasetuksen lakiehdotuksesta äänestettiin. Tulos oli 44-44, eli tarvittavaa enemmistöä ei saavutettu ja mietintö hylättiin. Näin ollen kaikki parlamentin työtä valmistelleet valiokunnat, eli ympäristövaliokunta, kalatalousvaliokunta ja maatalousvaliokunta ovat äänestäneet mietintöjään vastaan.

– Tulos antaa mahdollisuuden aloittaa puhtaalta pöydältä ja neuvotella uusista kompromissiehdotuksista ennen täysistunnon äänestystä, Torvalds sanoo.

Jos lainsäädäntö äänestetään myös täysistunnossa alas, komission on peruutettava nykyinen ehdotuksensa ja esitettävä uusi ehdotus aikanaan. Uutta versiota ei kuitenkaan saada valmiiksi nykyisen toimikauden aikana ennen ensi vuoden EU-vaaleja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tehtävä siirtyy seuraavalle komissiolle, jonka voidaan odottaa aloittavan työnsä aikaisintaan loppusyksystä 2024. Kun huomioidaan parlamentin vahvasti vaatima laajempi vaikutustenarviointi, komission uusi esitys tuskin julkaistaisiin ennen vuotta 2026, ja parlamentti voisi parhaassa tapauksessa äänestää sen kannasta vuotta myöhemmin.

Jäsenvaltioiden enemmistö haluaa asetuksen nyt eikä neljän vuoden kuluttua. Ongelmat eivät ole poistumassa, ja koska lakiluonnoksessa on pohjimmiltaan kyse siitä, että EU noudattaa kansainvälisiä velvoitteita biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi, aika ei ole puolellamme.

Toisin sanoen kaikkien asiasta vastaavien valiokuntien äänestystuloksista huolimatta ei ole selvää, että parlamentin jäsenten enemmistö hylkäisi lakiesityksen täysistunnossa.

– Meidän on nyt kuitenkin nopeasti sovittava rakentavista kompromisseista tulevina viikkoina, jotta löydämme vastuullisen enemmistön, joka huomioi sekä ilmastotavoitteet että eri jäsenvaltioiden realiteetit. Ajatellen rooliani ympäristövaliokunnassa, ja jotta minulla olisi sananvaltaa tulevissa neuvotteluissa, oli tärkeää, että äänestin ympäristövaliokunnan mietinnön puolesta. Näin varmistin tilaa neuvotella täysistuntoa ajatellen. Olisi ollut paljon huonompi vaihtoehto joutua elämään muiden parlamentin jäsenten neuvoteltujen ja puutteellisten kompromissien seurausten kanssa, Torvalds huomauttaa.

Toimiakseen tehokkaasti, kompromissien on otettava huomioon kunkin jäsenvaltion hyvin erilaiset olosuhteet, EU:n kansainväliset velvoitteet ja ympäristösopimukset sekä tulevat neuvottelut komission ja neuvoston kanssa. Euroopan parlamentin odotetaan äänestävän kannastaan täysistunnossa 12. heinäkuuta.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä päätti valiokuntapaikoista

Ruotsalainen eduskuntaryhmä nimesi tiistaina jäsenensä eduskunnan eri valiokuntiin tulevalle vaalikaudelle. Valiokuntatyö on keskeinen osa kansanedustajan eduskuntatyötä. Eduskuntaryhmän koko oikeuttaa edustukseen kaikissa valiokunnissa, paitsi tarkastusvaliokunnassa. Koska ryhmän kolme ministeriä eivät osallistu valiokuntatyöhön, jakaantuvat paikat muiden seitsemän edustajan kesken.

Lue edellinen artikkeli

Abrahamsson ministeri Henrikssonin ja RKP:n ministeriryhmän erityisavustajaksi

Opetusministeri Anna-Maja Henriksson (RKP) on nimittänyt Anna Abrahamssonin erityisavustajakseen opetusministeriöön ja RKP:n ministeriryhmän erityisavustajaksi.

Lue seuraava artikkeli